skip to Main Content

Vragen over omzetting kapitaal uit vrijwillige extra pensioenregelingen?

Afgelopen week stelden meerdere apothekers vragen aan de LAD over de omzetting van kapitaal uit vrijwillige extra pensioenregelingen van SPOA (Stichting Pensioenfonds Openbare Apothekers). Daarop heeft de LAD contact gezocht met BPOA (Beroepspensioenvereniging Pensioenfonds Openbare Apothekers). BPOA heeft inmiddels een nadere toelichting gegeven.

Kijk voor meer info op www.bpoa.nl of neem contact op met SPOA.
Heeft u ook vragen over dit onderwerp? Voor nadere uitleg verwijzen wij u naar de berichtgeving op www.bpoa.nl. Zie daarvoor het onderdeel Veelgestelde vragen: ‘Vraag over brief SPOA aan deelnemers inzake omzetting aanvullend gespaard pensioenkapitaal’.

Indien u meer wilt weten kunt u contact opnemen met SPOA via spoa@azl.eu of telefoon 088 – 116 3021. SPOA beantwoordt graag al uw vragen.