skip to Main Content

Welmer de Groot verkozen tot ledenraadslid LAD

Welmer de Groot is met een meerderheid van de stemmen verkozen tot ledenraadslid in cluster 6 (basisartsen overige sectoren). De Groot is Medisch Manager bij Ambulancezorg Rotterdam-Rijnmond. Daarnaast is hij reservemilitair bij de Koninklijke Luchtmacht en werkt avond- en weekenddiensten op een huisartsenpost. Voor de zetel in de ledenraad hadden twee kandidaten aangemeld, en dus zijn er verkiezingen gehouden.

Welmer de Groot kijkt uit naar zijn nieuwe functie: ““De afgelopen jaren heb ik vanuit verschillende perspectieven ervaren hoe belangrijk inspraak en medezeggenschap zijn. Ook in mijn huidige functie als medisch manager zie ik de meerwaarde en impact van goede vertegenwoordiging. De komende jaren zet ik graag in om constructief, creatief en toekomstgericht mee te denken over de invulling van het verenigingsbeleid en de diensten die de LAD aanbiedt. Met daarbij in het bijzonder aandacht voor de positie van basisartsen. Juist omdat wij, in onze diversiteit aan achtergronden en werkgevers, minder vertegenwoordigd zijn in andere gremia”

Over de ledenraad

De LAD vertegenwoordigt veel verschillende artsengroepen, waaronder huisartsen, medisch specialisten, artsen Maatschappij + Gezondheid, specialisten ouderengeneeskunde, aios en basisartsen. Om te zorgen dat we voor al die verschillende leden van toegevoegde waarde blijven, hebben we vijf jaar geleden een ledenraad ingesteld. De ledenraad kent zeven clusters. Met onze ledenraadsleden praten en brainstormen we vier keer per jaar over onze koers en strategie, zodat we er zeker van zijn dat onze (langetermijn)doelstellingen aansluiten op uw behoefte. Een ledenraadslid wordt gekozen voor een periode van vier jaar en is eenmaal herkiesbaar.

Op deze pagina staat meer over de samenstelling van de LAD-ledenraad.