skip to Main Content

Werkcultuur centraal in nieuw LAD-magazine

De LAD begeleidt groepen artsen in diverse instellingen bij het realiseren van een gezonder en veiliger werkklimaat. Opvallend is dat ze vaak tegen dezelfde dingen aanlopen, zoals een hoge werkdruk en weinig inspraak. In het nieuwe LAD-magazine vertellen artsen en andere zorgprofessionals uit drie instellingen (GGD Hart voor Brabant, VieCuri en Koraal) hoe ze samen werken aan een betere werkcultuur.

Het initiatief maakt deel uit van het project Gezond en veilig werken van de LAD. Als een groep artsen zich aanmeldt voor het project, start eerst een nulmeting om te kijken hoe de artsen tegen hun werk aankijken: is er een ‘gezonde’ werkdruk, geeft het werk voldoende energie? Voelen artsen zich gewaardeerd en hoe is hun betrokkenheid bij strategische vraagstukken geregeld? Op basis van de nulmeting bepalen de artsen zelf aan welke thema’s ze willen werken. Gedurende een tweejarig traject worden ze vervolgens begeleid om knelpunten aan te pakken en wensen te realiseren, liefst in samenspraak met de raad van bestuur of directie van de zorginstelling.

De artsen bij GGD Hart voor Brabant werken mee aan het project. “We hebben te maken met een tekort aan artsen, terwijl we de zorgvraag zien toenemen; deels vanwege corona, maar eigenlijk zagen we de ontwikkeling al langer. Daarnaast is in relatief korte tijd in de organisatie veel veranderd. Alles bij elkaar opgeteld voelt de werkbelasting daardoor hoog. De valkuil is dan dat je blijft klagen over wat er niet goed gaat, zonder de tijd te nemen er iets aan te doen. Het is heel fijn dat we in deze pilot gestructureerd worden begeleid”, aldus Ireen Feenstra, jeugdarts en aios Maatschappij + Gezondheid.

Andere artikelen in ons magazine

Het nieuwe magazine bevat ook een interview met Andy Hoepelman, die gedurende zijn hele loopbaan topsport (waterpolo) heeft gecombineerd met zijn werk als internist. Afgelopen zomer was hij COVID-officer tijdens de Olympische Spelen in Tokio.

Daarnaast wordt ingezoomd op het combinatielidmaatschap dat de LAD vanaf 2022 aangaat met de Vereniging voor Verslavingsgeneeskunde Nederland (VVGN). “Een logische stap gezien de ambitie van de beroepsgroep om zich beter te profileren én te positioneren”, vindt Ineke de Noord, verslavingsarts KNMG en bestuurslid bij de VVGN.

Verder vertellen jonge dokters over de initiatieven vanuit Zin in Zorg, geven drie artsen hun visie op diversiteit in de spreekkamer en schrijft Dr. Do haar allerlaatste column voor ons magazine.

Bekijk het nieuwe LAD-magazine nu online