skip to Main Content

Werkgeversorganisaties en werkgevers in de VVT in gesprek over de inflatie

Op initiatief van de werknemersorganisaties is er tijdens het reguliere overleg tussen de werknemersorganisaties en werkgevers in de VVT gesproken over het onderwerp inflatie en de gevolgen daarvan voor werknemers. Door alle prijsstijgingen hebben werknemers steeds meer moeite om rond te komen iedere maand.

In april hebben de werknemersorganisaties nog een cao afgesloten met werkgevers die loopt tot en met 31 december 2023. Daarin werd een loonsverhoging afgesproken die nu onvoldoende blijkt te zijn door de fors opgelopen inflatie. Naar verluid zou binnen meerdere organisaties in de VVT het aantal werknemers met een loonbeslag oplopen tot 20% of meer.

Werkgeversorganisaties ActiZ en Zorgthuisnl erkennen de problematiek en willen met de werknemersorganisaties verder praten over mogelijkheden. Het volgende overleg staat gepland in januari.