skip to Main Content

Werknemers en werkgevers starten formeel overleg Cao VVT

Werknemersorganisaties in de VVT en werkgeversorganisaties ActiZ en Zorgthuisnl hebben besloten in overleg te gaan over de Cao VVT. Aangezien de huidige cao afloopt op 31 december 2023, wordt deze opengebroken als partijen erin slagen om tot verbeterde afspraken te komen.

Loonsverhoging voor 2023 én 2024

In een vorig overleg stelden de werkgevers een tussentijdse extra structurele loonsverhoging van 10 procent per 1 november 2023 voor, waarbij de looptijd van de cao wordt verlengd tot 31 december 2024. De LAD/FBZ gaf aan gemengde gevoelens te hebben bij dit voorstel, onder andere omdat de loonsverhoging niet nu al, maar pas op 1 november zou ingaan (zie eerdere berichtgeving).

De LAD/FBZ en de andere werknemersorganisaties hebben intussen onderling overleg gehad. Samen hebben we aangegeven dat het ook voor ons een wens is om tot extra loonafspraken te komen in verband met de hoge inflatie, maar dan wel onder de voorwaarde dat er ook ruimte is voor aanvullende afspraken. Dat betekent dus dat er een formeel cao-overleg zal worden gevoerd. De nadruk in deze ronde ligt op de loonparagraaf. Er is in beperkte mate ruimte voor aanvullende onderwerpen. De volgende overlegronde is gepland op 22 mei.