skip to Main Content

Werknemers stemmen in met nieuwe Cao Arbo Unie

 

De LAD-leden en de leden van de andere werknemersorganisaties (De Unie, FNV en CNV) hebben ingestemd met het eindbod voor de nieuwe Cao Arbo Unie. De nieuwe cao, die loopt van 1 januari 2018 tot en met 31 maart 2019, is daarmee een feit.

De afgelopen maanden werd intensief onderhandeld met Arbo Unie over een nieuwe cao. Die onderhandelingen verliepen niet makkelijk, omdat de financiële situatie binnen Arbo Unie op dit moment geen ruimte biedt voor een marktconforme loonsverhoging. Uiteindelijk heeft Arbo Unie een eindbod gedaan, dat de LAD met een gematigd positief advies aan haar achterban heeft voorgelegd: ‘gematigd’ omdat de loonparagraaf niet op het niveau is van wat marktconform is; ‘positief’ omdat het gelet op de financiële omstandigheden van Arbo Unie voor nu het maximaal haalbare is.

Afspraken nieuwe cao

Een ruime meerderheid van de LAD-achterban stemde in met het eindbod. In de nieuwe cao is afgesproken dat de salarissen op 1 januari 2018 worden verhoogd met 1,2% en op 1 januari 2019 met 1,1%. Daarnaast wordt de helft van het zogeheten boven-geprognotiseerde-netto-resultaat (in casu 1,5 miljoen euro) als budget beschikbaar gesteld ten behoeve van een eenmalige uitkering. Om deze eenmalige uitkering te concretiseren, wil Arbo Unie eerst zicht hebben op de voorlopige jaarcijfers begin 2019. Verder wordt voor medewerkers die structureel met het OV reizen, de vergoeding voor woon-werkverkeer uitgebreid, zodat de reiskosten tot 100 km enkele reis worden vergoed. In aanvulling daarop wordt de maximale woon-werkverkeer vergoeding verhoogd van 40 km enkele reis naar 75 km enkele reis (conform fiscale vrijstelling).

Meer weten? Bekijk dan het eindbod, dat de komende tijd wordt uitgewerkt in een cao-tekst.