skip to Main Content

Cao Hidha: wijziging van enkele vergoedingen/tarieven

 

Met ingang van 1 januari 2020 wijzigt een aantal cao-vergoedingen/tarieven voor Hidha’s. In dit bericht leest u wat er wijzigt in de persoonlijke kosten, de werkgeversbijdrage aan de ziektekostenverzekering en in de ANW-vergoedingen.

Persoonlijke kosten

 In 2020 geldt een budget voor persoonlijke kosten van maximaal € 4.466,01 (dit was € 4.358,36 in 2019). Een werknemer heeft per jaar recht op een vast bedrag, ongeacht de omvang van het dienstverband, van € 2.366,91 (dit was € 2.309,86 in 2019). Het variabele bedrag (naar rato van het dienstverband) wordt maximaal € 2.099,10 (€ 2.048,50 in 2019).

Ziektekosten

De werkgeversbijdrage ziektekostenverzekering stijgt van € 17,43 in 2019 naar € 17,86 in 2020.

Indexering

Voor de indexering wordt met een referteperiode van oktober-oktober gerekend. Het consumentenprijsindexcijfer (CPI) over de periode oktober 2018 – oktober 2019 is 2,47 procent. Meer informatie hierover vindt u via de website van het CBS.

ANW

De ANW-vergoeding aan werkgevers is per 1 januari 2020 € 78,00 bruto (in 2019 € 76,57 bruto). De dienstenvergoeding voor Hidha’s wordt daarmee per januari 2020 € 60,35 bruto (in 2019 € 59,26 bruto).