skip to Main Content

Zicht op een (beperkte) Cao SBOH

Na aangepaste onderhandelingen als gevolg van de coronacrisis, lijkt een nieuwe Cao SBOH inmiddels binnen handbereik. Anders dan de oorspronkelijke inzet was, koersen we nu op een cao met een beperkt aantal afspraken.

Na een constructieve start van de cao-onderhandelingen met werkgever SBOH in februari en een tweede overleg begin maart, brak de coronacrisis in ons land uit. Het geplande vervolgoverleg kon hierdoor niet in de normale vorm doorgaan. Bedoeling van dit vervolgoverleg was om de diverse thema’s die we hadden ingebracht voor de cao-onderhandelingen, verder met elkaar te verkennen en in samenhang te bespreken. Het vervolgen van de onderhandelingen zou uiteraard mogelijk zijn, maar dit zou langer gaan duren dan in een reguliere onderhandelingssetting.

Na diverse afstemmingsmomenten tussen de LAD, de SBOH en de betrokken aios-verenigingen (LOVAH, VASON, VAAVG en LOSGIO) hebben we geconcludeerd dat het onwenselijk is om de aios nog langer te laten wachten op een salarisverhoging. Daarom hebben we afgesproken dat we nu in ieder geval afspraken maken over de salarisverhoging, en dat we daarnaast in het najaar verder praten over de brede thema’s die we hebben ingebracht. De afspraken over deze andere thema’s worden dan onderdeel van de cao voor 2021.

Op dit moment worden de details van het akkoord verder uitgewerkt. Zodra het akkoord is gesloten, zullen wij de aios hierover informeren en krijgen zij de mogelijkheid om hun stem uit te brengen.