skip to Main Content

Ziekenhuiswerkgevers mogen niet afwijken van de cao

FBZ,FNV en CNV hebben in een gezamenlijke brief hun OR-leden bij de ziekenhuizen erop geattendeerd dat hun werkgever met de ondernemingsraad (OR) geen afspraken mag maken over een generatieregeling die afwijken van de afspraken in de Cao Ziekenhuizen 2021-2023. De vakbonden hebben uit het land meerdere signalen gekregen. We hebben de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) gewezen op de cao-afspraken. De NVZ heeft toegezegd snel met een reactie komen.

De vakbonden pleiten al jaren voor een regeling die voor alle ziekenhuizen geldt, juist omdat werknemers daaraan grote behoefte hebben. Het generatiebeleid was tijdens de cao-onderhandelingen dan ook uitvoerig onderwerp van gesprek. Volgens de nieuwe cao zijn de ziekenhuizen verplicht per 1 juli 2022 generatiebeleid in te voeren.

Echter, de opvatting dat de algemene ziekenhuizen ruimte zouden hebben om een nadere invulling te geven aan de generatieregeling is onjuist. De werkgever mag hierover geen afwijkende afspraken maken, ook niet met instemming van de OR. Dit is geregeld in de Wet op de ondernemingsraden.

Lees het volledige bericht van de bonden aan de OR
De generatieregeling is onderdeel van in de Cao Ziekenhuizen 2021-2023.