skip to Main Content

Zorgen over nieuw wetsvoorstel zzp’ers

 

Het kabinet wil de Wet Deregulering Arbeidsrelaties vervangen door een nieuwe wet, die duidelijkheid moet bieden over de arbeidsrelatie tussen opdrachtgevers en zelfstandigen. De Federatie Medisch Specialisten, Landelijke Huisartsenvereniging en tandartsenvereniging KNMT zijn bezorgd dat de smeeroliefunctie van zzp’ers straks onder druk komt te staan.

In de zorg zijn zzp’ers belangrijk om de continuïteit en kwaliteit van zorg te waarborgen. Ze vervullen een smeeroliefunctie op het moment dat aanvullende of vervangende capaciteit nodig is. De Federatie, LHV en KNMT zijn bezorgd dat juist die smeeroliefunctie straks onder druk komt te staan, door een aantal eerste voorstellen van de wet van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Zo is het voornemen om de duur van een opdracht te beperken tot een jaar. De drie belangenorganisaties vinden dat niet wenselijk, aangezien het voor de continuïteit van de zorg van groot belang is dat de termijn flexibel blijft. Een opdracht langer dan een jaar is in de zorg namelijk niet ongebruikelijk; denk aan vervanging bij ziekte of studie.

Een ander voornemen van het ministerie is om de duur van de opdracht van tevoren te laten bepalen. In de praktijk is dit door de onvoorspelbare aard van de zorgvraag haast onmogelijk. Verder is het plan dat zzp’ers zich niet meer met kernactiviteiten zouden mogen bezighouden. Zorgverleners die als zzp’er werken beoefenen nu juist meestal de kernactiviteit – het verlenen van zorg – uit en verrichten vergelijkbare werkzaamheden als de zorgverlener die zij vervangen. Tot slot staat in de eerste voorstellen dat het aansturen van een arts in opleiding door een zelfstandig medisch specialist als een aanwijzing voor de aanwezigheid van een gezagsverhouding kan worden gezien. Volgens de drie belangenverenigingen staat dit op gespannen voet met de wet BIG.
De Federatie, LHV en KNMT hebben hun zorgen kenbaar gemaakt bij het ministerie van SZW en VWS.

Vragen?

Meer weten? Kijk dan op de website van de Federatie Medisch Specialisten, waar alle relevante documenten te vinden zijn. Als u vragen heeft, kunt u terecht bij het Kennis- en dienstverleningscentrum van de Federatie en de LAD.