skip to Main Content

Professionele autonomie

De LAD wil graag dat artsen hun professionele autonomie behouden. Een van de manieren om dat goed te regelen, is via een professioneel statuut. In diverse cao’s is zo’n statuut opgenomen. Hierin wordt de professionele autonomie van de arts ten opzichte van de patiënt beschreven, maar ook de verantwoordelijkheidsverdeling tussen raad van bestuur en arts.

Wat wil de LAD?

De LAD vindt het belangrijk dat artsen hun professionele autonomie behouden. Een van de manieren om dat goed te regelen, is via een professioneel statuut. Een professioneel statuut is een aanvulling op de (individuele) arbeidsovereenkomst tussen werkgever en werknemer en waarborgt onder meer de professionele autonomie van de arts ten opzichte van de patiënt. Daarnaast beschrijft het de betrokkenheid van artsen bij het (medisch) beleid, de kwaliteit van de zorg en productie. In veel professionele statuten wordt om die reden ook de verantwoordelijkheidsverdeling tussen raden van bestuur en de artsen (of vakgroepen) beschreven. Professioneel statuten bieden ook garanties voor de noodzakelijke bij- en nascholing in het kader van herregistratie.

Wat doet de LAD?

In de afgelopen jaren is het de LAD gelukt om voor een aantal artsen een professioneel statuut op te nemen in de cao. Dit geldt bijvoorbeeld voor academisch medisch specialisten (Cao UMC), medisch specialisten in algemene ziekenhuizen (AMS), Hidha’s (Cao Hidha), huisartsen in dienst bij een gezondheidscentrum (AHG) en medisch specialisten werkzaam in een ggz-instelling (Cao GGZ). Ook zijn er professioneel statuten voor specialisten ouderengeneeskunde, jeugdartsen, bedrijfsartsen en verzekeringsartsen.

Wat betekent dat voor jou?

Een professioneel statuut is een middel om je professionele autonomie te waarborgen. Als het lukt om zo’n statuut op te nemen in een cao, betekent dit dat ook je werkgever zich eraan conformeert. Bekijk bij de documenten op deze pagina het professioneel statuut dat op jou van toepassing is.

Ervaar je een spanningsveld tussen je professionele autonomie en je arbeidsrelatie? Voor informatie en advies kunnen LAD-leden contact opnemen met een van onze juristen.