skip to Main Content

Gezond en veilig werken

Gezond en veilig werken is cruciaal voor artsen en daarom een van de belangrijkste speerpunten van de LAD. We regelen de randvoorwaarden in cao’s, met concrete afspraken over het terugdringen van de werkdruk en afspraken over voldoende hersteltijd. Maar wat als cao-afspraken onder druk komen te staan door een personeelstekort of hoge werkdruk? Of als artsen nauwelijks inspraak ervaren bij de organisatie van hun werk? Om artsen in zulke situaties te ondersteunen, deden we in 2020 een pilot waarbij we een paar groepen artsen gericht begeleidden. Dat pakte zo goed uit dat de pilot in 2022 is verankerd in het project Gezond en veilig werken.

Tijdens het project begeleiden we in totaal 24 groepen artsen in instellingen gedurende een tweejarig traject. Doel is een wetenschappelijk bewezen procesinterventie te ontwikkelen die artsen helpt de werkcultuur te verbeteren en hun duurzame inzetbaarheid te vergroten. Het project wordt uitgevoerd door de LAD in samenwerking met de Federatie Medisch Specialisten, Landelijke Huisartsen Vereniging en KNMG en wordt tot 2025 gesubsidieerd door de stichting SWG, waaraan de Federatie, LHV, KNMG en LAD zijn verbonden. De wetenschappelijke bewijsvoering wordt uitgevoerd door de Universiteit Leiden.

Twee verandertrajecten

De 24 onderzoeksgroepen zijn of al klaar of ronden dit jaar het tweejarige traject af. De LAD krijgt echter regelmatig vragen van leden die ook behoefte hebben aan begeleiding. De LAD wil en kan in die behoefte voorzien. Omdat er geen subsidie meer beschikbaar is kan dat niet gratis, maar de LAD kan tegen een aantrekkelijk tarief nieuwe groepen begeleiden. Op basis van de tot nu toe opgedane ervaringen in het project heeft de LAD twee trajecten ontwikkeld voor artsengroepen.

1. Arts aan het roer: een verandertraject voor meer werkplezier en vitaal werkklimaat
Dit tweejarige traject is gericht op verhogen van het welzijn van artsen en het vergroten van hun werkplezier. Dit heeft niet alleen positieve invloed op de kwaliteit van de zorg, maar leidt ook tot minder uitval en uitstroom.

Doelen van het traject 

 • Verhogen van jullie werkplezier en duurzame inzetbaarheid.
 • Verbeteren van de werkcultuur.
 • Zelfstandig voortzetten van het ingezette verandertraject na afloop, zodat jullie als artsengroep zelf aan een gezond en veilig werkklimaat kunnen blijven werken.
 • Optimaliseren en delen van de verbeteringen, zodat ook andere collega’s hier hun voordeel mee kunnen doen.

Wat bieden we jullie?

 • Een maatwerk structuur, waarin jullie samenwerken aan een aantrekkelijke werksituatie.
 • Afhankelijk van het traject en de grootte van de groep, 170-210 uur professionele ondersteuning en begeleiding.
 • Vier wetenschappelijk onderbouwde metingen inclusief interviews die vorderingen en knelpunten inzichtelijk maken.
 • Haarscherpe voorbereiding van strategie en toon voor gesprekken met management en bestuurders.
 • Een handzame toolkit op maat die jullie zowel op individueel- als op groepsniveau versterkt.

Wat levert het op?
Meer werkplezier en betrokkenheid, betere gezondheid en welbevinden, latere werkdruk, meer zeggenschap en invloed, effectievere communicatie, efficiëntere samenwerking en meer regie over de werksituatie.

Meer weten? Bekijk de brochures:

2. Arts aan de bestuurstafel: vergroot je invloed en verbeter de zorg en jullie werksituatie!

Speciaal voor artsen heeft de LAD een éénjarig positioneringstraject ontwikkeld, waarbij we zowel artsen als directie intensief en op maat begeleiden bij het opzetten van een professioneel inspraakorgaan, zoals een Medische Adviesraad (MAR) of soortgelijk orgaan, dat de artsen in jullie organisatie vertegenwoordigt. De MAR schuift regelmatig aan bij de directie en geeft zowel gevraagd als ongevraagd advies op strategisch niveau en over medisch ­inhoudelijke zaken.

Doel van het traject

Het doel van het traject is het oprichten van een Medische Adviesraad (MAR). Aan het begin van het traject stemmen we met een kleine groep gemotiveerde artsen en de directie de intenties en randvoorwaarden voor de oprichting van een adviesraad af, zodat het proces soepel en met plezier verloopt.

Wat bieden we jullie?

 • Een op maat gemaakt tienstappenplan voor gestructureerde voortgang.
 • Afhankelijk van het traject 70-100 uur professionele ondersteuning en begeleiding.
 • Trainingssessies, strategische overlegmomenten, voorbeelddocumenten en praktische tools om jullie rol als medische gesprekspartner te versterken.

Wat levert het op?
M
eer werkplezier en betrokkenheid, meer zeggenschap en invloed, effectievere communicatie, efficiëntere samenwerking en meer regie over de werksituatie.

Meer weten? Bekijk de brochures:

Beleidsverantwoordelijke

Romy Steenbeek

Projectleider Gezond en veilig werken
T: 088 – 13 44 100
E: lad.gvw@lad.nl

Benader Romy gerust als je meer wilt weten over de trajecten ‘Arts aan het roer’ en ‘Arts aan de bestuurstafel’. Zij kan desgewenst zorgen voor een voorstel en offerte op maat.

Klap het Documenten-menu hieronder uit om artikelen/interviews te lezen over instellingen waar op dit moment artsen worden begeleid.