skip to Main Content

Bekijk onze tips om mentaal en fysiek fit te blijven Bekijk onze tips om mentaal en fysiek fit te blijven Bekijk onze tips om mentaal en fysiek fit te blijven

“Zorg goed voor jezelf en voor elkaar”

LAD-magazine

In dit LAD-magazine vertellen artsen over hun regierol tijdens de COVID-19 crisis, vertelt intensivist Diederik Gommers over het belang om de coronacrisis goed te duiden en wordt ingegaan op de vraag of beeldbellen een blijvertje is.

Avond- of nachtdienst? Zorg dat u uw verklaringen bij zich heeft

Op zaterdag 23 januari gaat de avondklok in, die geldt van 21.00 tot 04.30 uur. Moet u de komende weken…

LAD | Doktor met bord

Profiteer van ons ledenvoordeel

Word lid van de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband

Werkt u in dienstverband en bent u nog geen lid van de LAD? Word dan snel lid! Hoe meer leden, hoe sterker we staan aan cao-tafels, en hoe beter we uw belangen kunnen behartigen als het gaat om uw arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden. Ook kunt u als lid gebruikmaken van onze juridische dienstverlening, bijvoorbeeld als u in een arbeidsconflict belandt of in een moeizaam re-integratietraject. Lees meer over het LAD-lidmaatschap.