skip to Main Content

Contributie 2022

De contributie voor het LAD-lidmaatschap is afhankelijk van het belastbaar jaarinkomen. De LAD hanteert drie tarieven:

 • Contributietarief 1: voor leden met een bruto jaarinkomen van € 33.898,- en hoger: u betaalt in 2022 € 335,12.
 • Contributietarief 2: voor leden met een bruto jaarinkomen tot en met € 33.897,-. Contributietarief is 60% van contributietarief 1: u betaalt in 2022 € 201,07.
 • Contributietarief 3: voor artsen in opleiding, basisartsen, senior en buitengewone leden. Contributietarief is ca. 30% van contributietarief 1; het contributietarief varieert van € 100,54 tot € 106,99 (afhankelijk van of u basisarts, a(n)ios, buitengewoon of senior lid bent; bekijk de gespecificeerde tarieven in de contributietabel).

Download de contributietabel 2022.

Verder geldt het volgende:

 • De partnerkorting is per 1 januari 2016 vervallen.
 • Artsen die lid zijn van de LAD, zijn ook automatisch lid van de KNMG en betalen daarvoor een federatieve afdracht. De KNMG hanteert twee tarieven: € 46,03 voor pas afgestudeerde basisartsen (anios) en artsen in opleiding en € 138,10 voor alle andere artsen.
  Let op: als u, behalve van de LAD, lid bent van een andere federatiepartner van de KNMG (KAMG, LHV, NVAB, Verenso, NVVG of De Geneeskundestudent), dan wordt de volledige federatieve KNMG-afdracht niet via de LAD, maar via deze federatiepartner gefactureerd. Voor deze ‘dubbel-leden’ brengt de LAD enkel haar contributiedeel in rekening.
 • Leden die langer dan 40 jaar lid zijn, betalen geen LAD-contributie maar eventueel wel de KNMG-afdracht.
 • Apothekers, klinisch chemici, klinisch fysici en ziekenhuisapothekers (in opleiding) betalen geen federatiebijdrage KNMG.
 • Apothekers ontvangen 10% korting op de LAD-contributie.
 • Geneeskundestudenten die pas zijn afgestudeerd en die tijdens hun studie gratis lid zijn geweest van De Geneeskundestudent/de LAD, krijgen na het behalen van hun artsexamen het aanbod om in het jaar van hun artsexamen en het daaropvolgende kalenderjaar gratis lid te worden van de LAD/De Jonge Specialist. In het tweede jaar betalen deze startende basisartsen het aantrekkelijke DJS-tarief (€ 103,70) en de KNMG-afdracht (€ 46,03). Voorwaarde is dat ze minimaal twee jaar lid blijven.

Teruggave contributie via uw werkgever

In steeds meer cao’s zijn bepalingen opgenomen over de vergoeding van de contributie van beroeps- en belangenorganisaties, zoals de LAD. Soms maken de werkgever en OR hier, conform de cao, ook eigen afspraken over. Dit betekent dat u mogelijk (een deel van) de contributie terug kunt krijgen via uw werkgever. Een voordeel dat aardig kan oplopen. Hoeveel precies, verschilt per werknemer. Wilt u weten wat er in uw cao is afgesproken? Bekijk dan de afspraken per cao.

Wat biedt de LAD u als u lid wordt?

Bij het vaststellen van de contributietarieven hebben we goed gekeken welke bedragen in verhouding staan tot de diensten die we bieden: u wilt immers wel dat u wat terug krijgt voor wat u betaalt. De contributiestructuur is in onze ogen marktconform, zeker gezien de voordelen en diensten die er tegenover staan. Zo kunt u gebruikmaken van de individuele rechtshulp (bijvoorbeeld bij arbeidsconflicten of een reorganisatie) die ons Kennis- en dienstverleningscentrum biedt. Daarnaast maken we ons via collectieve belangenbehartiging hard voor goede arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden. Verder krijgt u een gratis beroepsaansprakelijkheidsverzekering en korting op een aantal verzekeringen, kunt u gebruikmaken van onze financiële ledenservice en ontvangt u iedere twee weken onze nieuwsbrief en vier keer per jaar het LAD-magazine. Als u ook de federatieve KNMG-afdracht betaalt, ontvangt u tot slot iedere week het magazine Medisch Contact. Lees meer over de ledenvoordelen.

Lidmaatschapskosten zijn gratis voor:


Aios huisarts-, ouderengeneeskunde, aios AVG en aios M+G:

Deze aios zijn in dienst van de SBOH en worden daarmee automatisch lid van de LAD. De SBOH bekostigt de lidmaatschapskosten.

Coassistenten
Geneeskundestudenten die lid zijn van De Geneeskundestudent, worden, als ze coschappen lopen, ook gratis lid van de LAD, via het gecombineerde lidmaatschap dat De Geneeskundestudent en de LAD samen aanbieden.

Basisartsen die net hun artsexamen hebben behaald
Startende basisartsen die net hun studie geneeskunde hebben afgerond en die tijdens hun studie lid zijn geweest van De Geneeskundestudent/de LAD, komen na hun afstuderen in aanmerking om in het jaar van hun artsexamen en het daaropvolgende kalenderjaar gratis lid te worden van de LAD/De Jonge Specialist. In het tweede jaar betalen deze startende basisartsen het aantrekkelijke DJS-tarief (€ 103,70) en de KNMG-afdracht. Voorwaarde is dat ze minimaal twee jaar lid blijven.