skip to Main Content

Contributie 2024

De contributie voor het LAD-lidmaatschap is afhankelijk van het belastbaar jaarinkomen. De LAD hanteert drie tarieven:

 • Contributietarief 1: voor leden met een bruto jaarinkomen van € 33.898,- en hoger: je betaalt in 2024 € 366,98.
 • Contributietarief 2: voor leden met een bruto jaarinkomen tot en met € 33.897,-. Contributietarief is 60% van contributietarief 1: je betaalt in 2024 € 220,18.
 • Contributietarief 3: voor artsen in opleiding, basisartsen, senior en buitengewone leden. Contributietarief is ca. 30% van contributietarief 1; het contributietarief varieert van € 109,59 tot € 117,71 (afhankelijk van of je een pas afgestudeerde basisarts (anios), aios, buitengewoon of senior lid bent; bekijk de gespecificeerde tarieven in de contributietabel).

Download de contributietabel 2024.

Verder geldt het volgende:

 • Artsen die lid zijn van de LAD, zijn ook automatisch lid van de KNMG en betalen daarvoor een federatieve afdracht. De KNMG hanteert twee tarieven: € 50,41 voor pas afgestudeerde basisartsen (anios) en artsen in opleiding en € 151,23 voor alle andere artsen.
  Let op: als je, behalve van de LAD, lid bent van een andere federatiepartner van de KNMG (KAMG, LHV, NVAB, Verenso, NVVG of De Geneeskundestudent), dan wordt de volledige federatieve KNMG-afdracht niet via de LAD, maar via deze federatiepartner gefactureerd. Voor deze ‘dubbel-leden’ brengt de LAD enkel haar contributiedeel in rekening.
 • Leden die langer dan 40 jaar lid zijn, betalen geen LAD-contributie maar eventueel wel de KNMG-afdracht.
 • Apothekers, klinisch chemici, klinisch fysici en ziekenhuisapothekers (in opleiding) betalen geen federatiebijdrage KNMG.
 • Apothekers ontvangen 10% korting op de LAD-contributie.
 • Geneeskundestudenten die pas zijn afgestudeerd en die tijdens hun studie gratis lid zijn geweest van De Geneeskundestudent en/of de LAD, komen na het behalen van hun artsexamen in aanmerking om in het jaar van hun artsexamen en het daaropvolgende kalenderjaar gratis lid te worden van de LAD/De Jonge Specialist via het aanmeldformulier ‘Startende basisarts’. In het tweede jaar wordt dit lidmaatschap omgezet in een ‘Basic lidmaatschap’ en betalen deze startende basisartsen het reguliere DJS-/LAD-tarief en de KNMG-afdracht. Voorwaarde is dat ze minimaal twee jaar lid blijven.
 • Het ‘Basic’ lidmaatschap en het bijbehorende tarief is van toepassing op pas afgestudeerde basisartsen die niet in aanmerking komen voor het lidmaatschap ‘Startende basisarts’ vanwege het feit dat de afstudeerdatum niet binnen de 12 maanden valt.

Teruggave contributie via je werkgever

In steeds meer cao’s zijn bepalingen opgenomen over de vergoeding van de contributie van beroeps- en belangenorganisaties, zoals de LAD. Soms maken de werkgever en OR hier, conform de cao, ook eigen afspraken over. Dit betekent dat je mogelijk (een deel van) de contributie terug kunt krijgen via je werkgever. Een voordeel dat aardig kan oplopen. Hoeveel precies, verschilt per werknemer. Wil je weten wat er in jouw cao is afgesproken? Bekijk dan de afspraken per cao.

Wat biedt de LAD jou als je lid wordt?

Bij het vaststellen van de contributietarieven hebben we goed gekeken welke bedragen in verhouding staan tot de diensten die we bieden: je wilt immers wel dat je wat terug krijgt voor wat je betaalt. De contributiestructuur is in onze ogen marktconform, zeker gezien de voordelen en diensten die er tegenover staan. Zo kun je gebruikmaken van de individuele rechtshulp (bijvoorbeeld bij arbeidsconflicten of een reorganisatie) die ons Kennis- en dienstverleningscentrum biedt. Daarnaast maken we ons via collectieve belangenbehartiging hard voor goede arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden. Verder krijg je een gratis beroepsaansprakelijkheidsverzekering en korting op een aantal verzekeringen, kun je gebruikmaken van onze financiële ledenservice en ontvang je iedere twee weken onze nieuwsbrief en vier keer per jaar het LAD-magazine. Als je ook de federatieve KNMG-afdracht betaalt, ontvang je tot slot iedere week het magazine Medisch Contact. Lees meer over de ledenvoordelen.

Lidmaatschapskosten zijn gratis voor:


Aios huisarts-, ouderengeneeskunde, aios AVG en aios M+G:
Via de SBOH wordt het lidmaatschap voor de Aios huisarts- en ouderengeneeskunde, aios M&G en aios AVG vergoed. De Aios huisarts- en ouderengeneeskunde, aios M&G en aios AVG welke in dienst komen van de SBOH en al individueel lid zijn van de LAD zijn per eerstvolgend kalenderjaar kosteloos lid van de LAD. In het jaar van afstuderen blijft het kosteloze lidmaatschap tot eind van dat jaar doorlopen.

Coassistenten
Geneeskundestudenten die lid zijn van De Geneeskundestudent, worden, als ze coschappen lopen, ook gratis lid van de LAD, via het gecombineerde lidmaatschap dat De Geneeskundestudent en de LAD samen aanbieden.

Basisartsen die net hun artsexamen hebben behaald
Startende basisartsen die net hun studie geneeskunde hebben afgerond en die tijdens hun studie lid zijn geweest van De Geneeskundestudent/de LAD, komen na hun afstuderen in aanmerking om in het jaar van hun artsexamen en het daaropvolgende kalenderjaar gratis lid te worden van de LAD/De Jonge Specialist. In het tweede jaar betalen deze startende basisartsen het aantrekkelijke DJS-tarief (€ 109,59) en de KNMG-afdracht (€ 50,41). Voorwaarde is dat ze minimaal twee jaar lid blijven.