skip to Main Content

Contributie 2018

De contributie voor het LAD-lidmaatschap is afhankelijk van het belastbaar jaarinkomen. De LAD hanteert drie tarieven:

 • Contributietarief 1: voor alle leden incl. apothekers en PA’s met een bruto jaarinkomen boven € 33.897,-:
  u betaalt in 2018 € 306,60.
 • Contributietarief 2: voor alle leden incl. apothekers en PA’s met een bruto jaarinkomen tot € 33.897,-. Contributietarief is 60% van contributietarief 1: u betaalt in 2018 € 183,96.
 • Contributietarief 3: voor alle artsen in opleiding, basic- en senior- en buitengewone leden. Contributietarief is 30% van contributietarief 1:
  u betaalt in 2018 € 91,98. Voor het gecombineerde lidmaatschap van De Jonge Specialist/LAD betaalt u in 2018 € 97,88 (incl. KNMG-afdracht is dat € 140 per jaar).

Download ook de contributietabel 2018.

Verder geldt het volgende:

 • De partnerkorting is per 1 januari 2016 vervallen.
 • Artsen die lid zijn van de LAD, zijn ook automatisch lid van de KNMG en betalen daarvoor een federatieve afdracht. De KNMG hanteert twee tarieven: € 42,12 voor pas afgestudeerde basisartsen (anios) en artsen in opleiding en € 126,35, voor alle andere artsen.
  Let op: als u, behalve van de LAD, lid bent van een andere federatiepartner van de KNMG (KAMG, LHV, NVAB, Verenso, NVVG of De Geneeskundestudent), dan wordt de volledige federatieve KNMG-afdracht niet via de LAD, maar via deze federatiepartner gefactureerd. Voor deze ‘dubbel-leden’ brengt de LAD enkel haar contributiedeel in rekening.
 • Leden die langer dan 40 jaar lid zijn, betalen geen LAD-contributie maar eventueel wel de KNMG-afdracht.
 • Apothekers, klinisch chemici, klinisch fysici en ziekenhuisapothekers (in opleiding) betalen geen federatiebijdrage KNMG.
 • Wie lid is van de KNMP, ontvangt op 10% korting op de LAD-contributie.
 • Het ‘Basic’ lidmaatschap van de LAD en het bijbehorende tarief is van toepassing op pas afgestudeerde basisartsen.

Teruggave contributie via uw werkgever

In steeds meer cao’s zijn bepalingen opgenomen over de vergoeding van de contributie van beroeps- en belangenorganisaties, zoals de LAD. Soms maken de werkgever en OR hier, conform de cao, ook eigen afspraken over. Dit betekent dat u mogelijk (een deel van) de contributie terug kunt krijgen via uw werkgever. Een voordeel dat aardig kan oplopen. Hoeveel precies, verschilt per werknemer. Wilt u weten wat er in uw cao is afgesproken? Bekijk dan de afspraken per cao.

Wat biedt de LAD u als u lid wordt?

Bij het vaststellen van de contributietarieven hebben we goed gekeken welke bedragen in verhouding staan tot de diensten die we bieden: u wilt immers wel dat u wat terug krijgt voor wat u betaalt. De contributiestructuur is in onze ogen marktconform, zeker gezien de voordelen en diensten die er tegenover staan. Zo kunt u gebruikmaken van de individuele rechtshulp (bijvoorbeeld bij arbeidsconflicten of een reorganisatie) die ons Kennis- en dienstverleningscentrum biedt. Daarnaast maken we ons via collectieve belangenbehartiging hard voor goede arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden. Verder krijgt u een gratis beroepsaansprakelijkheidsverzekering en korting op een aantal verzekeringen, kunt u gebruikmaken van onze financiële ledenservice en ontvangt u iedere twee weken onze nieuwsbrief en vier keer per jaar het LAD-magazine. Als u ook de federatieve KNMG-afdracht betaalt, ontvangt u tot slot iedere week het magazine Medisch Contact. Lees meer over de ledenvoordelen.

Lidmaatschapskosten zijn gratis voor:


Aios huisarts-, ouderengeneeskunde, aios AVG en aios M&G:

Deze aios (aios M&G vanaf 2019) zijn in dienst van de SBOH en worden daarmee automatisch lid van de LAD. De SBOH bekostigt de lidmaatschapskosten.

Coassistenten
Voor coassistenten bieden we samen met De Geneeskundestudent een gecombineerd lidmaatschap aan. Het lidmaatschap voor coassistenten is gratis.