skip to Main Content

Partners

De LAD komt op voor de belangen van alle (aankomende) artsen in dienstverband in Nederland en een aantal aanverwante beroepsgroepen, te weten apothekers in dienstverband, klinisch chemici, klinisch fysici, klinisch technologen en ziekenhuisapothekers. Om dat goed te kunnen doen, werken we samen met een groot aantal partners.

1. Samenwerkingspartners

 

De Geneeskundestudent
De Geneeskundestudent behartigt de belangen van geneeskundestudenten/coassistenten. De LAD trekt samen met deze organisatie op als het gaat om arbeids- en opleidingsgerelateerde zaken. Leden van De Geneeskundestudent die coschappen gaan lopen, kunnen ook gratis lid worden van de LAD.

De Jonge Specialist
De Jonge Specialist (DJS) is de zelfstandige beroepsvereniging voor aios, anios, arts-onderzoekers en startende basisartsen. De LAD trekt met DJS op als het gaat om arbeidstijden van a(n)ios en wettelijke maatregelen over opleidingszaken. Leden van De Jonge Specialist kunnen zonder extra kosten ook lid worden van de LAD.

FBZ, Ambtenarencentrum en VCP
De LAD voert voor een aantal cao’s (zoals de Cao SBOH en de Cao Hidha) zelf de onderhandelingen, maar wordt voor een aantal andere cao’s vertegenwoordigd door FBZ, vakbond voor zorgprofessionals. Daarnaast is de LAD aangesloten bij het AC (Ambtenarencentrum) en de VCP (Vakcentrale voor Professionals).

Federatie Medisch Specialisten
De LAD werkt nauw samen met de Federatie Medisch Specialisten, die de belangen van medisch specialisten behartigt. Zo hebben de twee organisaties hun krachten gebundeld als het gaat om de arbeidsvoorwaardelijke belangen van medisch specialisten in algemene ziekenhuizen, umc’s en ggz-instellingen. Daarnaast hebben de organisaties een gezamenlijke afdeling voor individuele juridische dienstverlening (het Kennis- en dienstverleningscentrum).

KNMG
De KNMG (Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst) bevordert de kwaliteit, veiligheid, transparantie en toetsbaarheid van medisch handelen en ondersteunt artsen daarin. De artsenorganisatie houdt zich bezig met dossiers die alle artsen aangaan, zoals ethiek, beroepsgeheim en gedragsregels.
De LAD is een van de acht federatiepartners van de KNMG. De andere partners zijn KAMG (Koepel Artsen Maatschappij en Gezondheid), LHV (Landelijke Huisartsen Vereniging), NVAB (Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde), Federatie Medisch Specialisten, Verenso, NVVG ( Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde) en De Geneeskundestudent. Samen vertegenwoordigen de KNMG-partners circa 65.000 artsen/studenten geneeskunde.

NVAVG
De Nederlandse Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten (NVAVG) is de (beroeps)vereniging van artsen voor verstandelijk gehandicapten (artsen VG). Met de NVAVG hebben we afgesproken dat de LAD de werknemersbelangen van artsen VG vertegenwoordigt aan cao-tafels. Ook kunnen NVAVG-leden voor individuele dienstverlening terecht bij de LAD.

NVKC
De Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde (NVKC) is de wetenschappelijke beroepsvereniging van klinisch chemici. Met de NVKC hebben we afgesproken dat de LAD de werknemersbelangen van klinisch chemici vertegenwoordigt aan cao-tafels. Ook kunnen klinisch chemici voor individuele dienstverlening terecht bij de LAD.

NVKF
De Nederlandse Vereniging voor Klinisch Fysica (NVKF) is de wetenschappelijke beroepsvereniging van klinisch fysici. Met de NVKF hebben we afgesproken dat de LAD de werknemersbelangen van klinisch fysici vertegenwoordigt aan cao-tafels. Ook kunnen klinisch fysici voor individuele dienstverlening terecht bij de LAD.

NVSHA
De Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA) is de wetenschappelijke beroepsvereniging van SEH-artsen en aios in opleiding tot SEH-arts. Met de NVSHA hebben we sinds 2019 een samenwerkingsovereenkomst. De LAD vertegenwoordigt de belangen van NVSHA-leden, die kunnen kiezen voor een zogeheten dubbellidmaatschap van beide organisaties.

NVvTG
De Nederlandse Vereniging voor Technische Geneeskunde (NVvTG) is de beroepsvereniging van klinisch technologen. Met de NVvT hebben we afgesproken dat de LAD de werknemersbelangen van klinisch technologen vertegenwoordigt aan cao-tafels. Ook kunnen klinisch technologen voor individuele dienstverlening terecht bij de LAD.

NVZA
De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA) is de beroepsvereniging van ziekenhuisapothekers. Met de NVZA hebben we afgesproken dat de LAD de werknemersbelangen van ziekenhuisapothekers vertegenwoordigt aan cao-tafels. Ook kunnen ziekenhuisapothekers voor individuele dienstverlening terecht bij de LAD.

VVGN
De Vereniging voor Verslavingsgeneeskunde Nederland (VVGN) is de beroepsvereniging voor verslavingsartsen en aios verslavingsgeneeskunde. De LAD en de VVGN zijn per 1 januari 2022 een combinatielidmaatschap aangegaan om de positie van verslavingsartsen te versterken. Dat betekent dat aios en verslavingsartsen die lid zijn van de VVGN ook lid kunnen worden van de LAD. De LAD behartigt hun belangen onder andere aan de cao-tafel voor de Cao GGZ.

2. Netwerkpartners

 

Platform Zó Werkt de Zorg
De LAD is partner van het Platform Zó Werkt de Zorg, een initiatief van 18 organisaties om het zorgstelsel inzichtelijker te maken. Het platform heeft het boek Zó werkt de zorg gepubliceerd en een aantal specials, waaronder Zó werkt de huisartsenzorg en Zó werkt de ouderenzorg. Ook is er een app.

Start als arts
De LAD, KNMG en De Jonge Specialist hebben in 2021 de website Startalsarts.nl gelanceerd. Met de site willen ze jonge artsen op weg helpen bij de start van hun loopbaan. Je vindt er informatie over vervolgopleidingen, werkgebieden voor artsen, promoveren en praktische tips. Kortom: alles wat je nodig hebt voor een succesvolle start als arts.

Stichting IZZ
De LAD zit in de adviesraad van het project van Stichting IZZ om de werkdruk onder SEH-artsen en -verpleegkundigen te verminderen.

VvAA
Leden van de LAD zijn gratis verzekerd voor aanvullende beroepsaansprakelijkheid. De LAD heeft deze verzekering ondergebracht bij VvAA, evenals haar Financiële ledenservice.

Zin in Zorg
Zin in Zorg is een beweging die gaat en staat voor meer werkplezier, mentaal fitte jonge dokters en meer tijd voor de patiënt. De beweging is in 2019 gelanceerd en is een initiatief van De Jonge Specialist, de LAD, de Landelijke Organisatie Van Aspirant Huisartsen (LOVAH) en VvAA.

3. Internationale partners

 

CPME
De LAD neemt via de KNMG deel aan het CPME (Comité Permanent des Médecins Européens). Deze Europese artsenorganisatie overlegt onder andere over de Europese kwalificaties voor artsen.

EJD
De LAD is lid van EJD (European Junior Doctors). EJD vertegenwoordigt 300.000 aios en houdt zich onder andere bezig met werkbelasting, opleidingen en arbeidstijden.

FEMS
Tot slot is de LAD lid van de FEMS (Fédération Européenne des Médecins Salariés), die op Europees niveau de (im)materiële belangen van artsen in dienstverband vertegenwoordigt. FEMS houdt zich onder andere bezig met professionele autonomie, de organisatie van ziekenhuizen en het waarborgen van de kwaliteit van artsen en opleidingen.