skip to Main Content

Partners

De LAD komt op voor de belangen van alle (aankomende) artsen in dienstverband in Nederland en een aantal aanverwante beroepsgroepen, te weten apothekers in dienstverband, klinisch chemici en fysici, technisch geneeskundigen en ziekenhuisapothekers. Om dat goed te kunnen doen, werken we samen met een groot aantal partners.

Binnen Nederland

 

De Geneeskundestudent
De Geneeskundestudent behartigt de belangen van geneeskundestudenten/coassistenten. De LAD trekt samen met deze organisatie op als het gaat om arbeids- en opleidingsgerelateerde zaken. Leden van De Geneeskundestudent die coschappen gaan lopen, worden ook automatisch lid van de LAD.

De Jonge Specialist
De Jonge Specialist is de zelfstandige beroepsvereniging voor aios en anios. De LAD trekt met DJS op als het gaat om arbeidstijden van aios en wettelijke maatregelen over opleidingszaken. Aios die lid zijn van De Jonge Specialist, zijn ook automatisch lid van de LAD.

FBZ en Ambtenarencentrum
De LAD voert voor een aantal cao’s (zoals de Cao SBOH, de Cao Hidha en de Cao Apothekers in dienstverband) zelf de onderhandelingen, maar wordt voor een aantal andere cao’s vertegenwoordigd door FBZ (Federatie van Beroepsorganisaties in de Zorg). Daarnaast is de LAD aangesloten bij het AC (Ambtenarencentrum).

Federatie Medisch Specialisten
De LAD werkt nauw samen met de Federatie Medisch Specialisten, die de belangen van medisch specialisten behartigt. Zo hebben de twee organisaties hun krachten gebundeld als het gaat om een toekomstbestendige AMS (Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten in algemene ziekenhuizen) en de HAMS (Honoreringsregeling Academisch Medisch Specialisten). Daarnaast hebben de organisaties een gezamenlijke afdeling voor individuele juridische dienstverlening (het Kennis- en dienstverleningscentrum).

KNMG
De KNMG (Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst) bevordert de kwaliteit, veiligheid, transparantie en toetsbaarheid van medisch handelen en ondersteunt artsen daarin. De artsenorganisatie houdt zich bezig met dossiers die werknemersorganisaties overstijgen, zoals gedragsregels voor artsen.
De LAD is een van de acht federatiepartners van de KNMG. De andere partners zijn KAMG (Koepel Artsen Maatschappij en Gezondheid), LHV (Landelijke Huisartsen Vereniging), NVAB (Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde), Federatie Medisch Specialisten, Verenso (Specialisten in ouderengeneeskunde), NVVG ( Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde) en De Geneeskundestudent. Samen vertegenwoordigen de KNMG-partners meer dan 59.000 artsen/studenten geneeskunde.

SBOH
De Stichting Beroeps Opleiding Huisartsen (SBOH) is de werkgever van artsen in opleiding tot huisarts, specialist ouderengeneeskunde en arts voor verstandelijk gehandicapten. Vanaf 2019 komen daar ook de aios Maatschappij & Gezondheid bij. Wie in dienst is bij de SBOH, is ook lid van de LAD. De SBOH bekostigt het LAD-lidmaatschap.

Internationaal

 

CPME
De LAD neemt via de KNMG deel aan het CPME (Comité Permanent des Médecins Européens). Deze Europese artsenorganisatie overlegt onder andere over de Europese kwalificaties voor artsen.

EJD
De LAD is lid van EJD (European Junior Doctors). EJD vertegenwoordigt 300.000 aios en houdt zich onder andere bezig met werkbelasting, opleidingen en arbeidstijden.

FEMS
Tot slot is de LAD lid van de FEMS (Fédération Européenne des Médecins Salariés), die op Europees niveau de (im)materiële belangen van artsen in dienstverband vertegenwoordigt. FEMS houdt zich onder andere bezig met professionele autonomie, de organisatie van ziekenhuizen en het waarborgen van de kwaliteit van artsen en opleidingen.