skip to Main Content

Lid worden

Wil je lid worden van de LAD? Dat kan! Klik hieronder op het aanmeldformulier dat op jou van toepassing is en vul het in. We verwerken je gegevens dan zo snel mogelijk, zodat je kunt profiteren van alle ledenvoordelen.

Lees hier wat onze contributietarieven zijn. Daarnaast gelden de volgende bepalingen:

  • Het lidmaatschap van de LAD is gratis voor coassistenten. Ook aios huisarts- en ouderengeneeskunde, aios AVG en aios M+G zijn gratis lid via de SBOH.
  • Startende basisartsen die net hun studie geneeskunde hebben afgerond en die tijdens hun studie lid zijn geweest van De Geneeskundestudent/de LAD, komen na hun afstuderen in aanmerking om in het jaar van hun artsexamen en het daaropvolgende kalenderjaar gratis lid te worden van de LAD/De Jonge Specialist. In het tweede jaar betalen deze startende basisartsen het aantrekkelijke DJS-/LAD-tarief (€ 109,59) en daarnaast de KNMG-afdracht (€ 50,41). Voorwaarde is dat ze minimaal twee jaar lid blijven.
  • In veel cao’s hebben we afspraken gemaakt over (een gedeeltelijke) teruggave van de contributie. Lees er meer over op onze cao-pagina’s.
  • Voor gepensioneerde artsen hebben we een speciaal senior lidmaatschap. Om hiervoor in aanmerking te komen, dien je voorafgaand aan je pensionering regulier LAD-lid te zijn geweest. Het contributiebedrag voor het senior lidmaatschap bedraagt in 2024 € 261,33 (incl. federatiebijdrage KNMG) en je behoudt alle lidmaatschapsrechten zoals extra pakketkorting op je verzekeringen bij VvAA, juridische dienstverlening (denk aan vragen over je pensioen), Medisch Contact, LAD-magazine, etc.
  • Via de SBOH wordt het lidmaatschap voor de aios-groepen in dienst van de SBOH vergoed. De aios huisarts-, ouderen- en verslavingsgeneeskunde, aios M+G, aios-VG en aios forensische geneeskunde die in dienst komen van de SBOH en die al individueel lid zijn van de LAD, zijn per eerstvolgend kalenderjaar kosteloos lid van de LAD. In het jaar van afstuderen blijft het kosteloze lidmaatschap tot eind van dat jaar doorlopen.

Aanmelden

Ben je a(n)ios huisartsgeneeskunde, a(n)ios ouderengeneeskunde of a(n)ios Maatschappij + Gezondheid?
Vul hier het aanmeldformulier in.

Ben je a(n)ios medisch specialist en wil je gebruikmaken van het gecombineerde lidmaatschap van de LAD/De Jonge Specialist?
Vul hier het aanmeldformulier in.

Werk jij als arts in dienstverband (zoals arts-VG, arts M+G, huisarts, specialist ouderengeneeskunde, etc.)?
Vul hier het aanmeldformulier in.

Ben je coassistent en wil je je aanmelden voor het gratis lidmaatschap van de LAD/De Geneeskundestudent?
Vul hier het aanmeldformulier in.

Vul hier het aanmeldformulier in.

Ben je apotheker in dienstverband?
Vul hier het aanmeldformulier in.

Ben je net afgestudeerd als basisarts? Dan kun je profiteren van het aantrekkelijke gecombineerde lidmaatschapsaanbod van de LAD/De Jonge Specialist.
Vul hier het aanmeldformulier in.

Opzeggen

In de statuten van de LAD is bepaald dat het lidmaatschap per kalenderjaar wordt aangegaan. Als je je lidmaatschap wilt beëindigen voor het hierna volgende kalenderjaar, dan moet je dit vóór 1 december van het lopende kalenderjaar melden bij ledenadministratie@lad.nl.