skip to Main Content

Thema’s

De LAD maakt zich hard voor goede arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en een arbeidsmarkt met perspectief. Hieronder staan de belangrijkste onderwerpen die op onze beleidsagenda staan.

Arbeidsmarkt

Een dynamische arbeidsmarkt met perspectief is een van de speerpunten van de LAD. Op dit moment zijn het overschot aan basisartsen, het tekort aan diverse specialismen en de knelpunten voor ‘jonge klaren’ de belangrijkste focuspunten.

Lees meer

Gezond en veilig werken

Realistische roosters, voldoende hersteltijd, een acceptabele werkdruk en een veilig werkklimaat: om te zorgen dat artsen en zorgprofessionals kwalitatief goede zorg kunnen leveren, is gezond en veilig werken een essentieel thema.

Lees meer

Medisch specialist aan zet

Medisch specialisten in dienstverband kunnen door de komst van de Arbeisvoorwaardenregeling Medisch Specialisten (AMS) met hun raad van bestuur afspraken maken over de financiering, kwaliteit en veiligheid van de zorg. Samen met de Federatie Medisch Specialisten ondersteunt de LAD hen hierbij.

Lees meer

Pensioen

Als u in dienstverband werkt, kunt u een werkgeverspensioen opbouwen. Voor alle cao’s waar de LAD over onderhandelt, geldt dat uw werkgever verplicht is u een pensioenregeling aan te bieden. De LAD vindt het belangrijk dat haar leden een adequaat pensioen kunnen opbouwen en maakt zich daar aan cao-tafels en in de besturen van PFZW en het ABP sterk voor.

Lees meer

Positionering

Positionering is een van onze langetermijnspeerpunten, omdat we het belangrijk vinden dat artsen en zorgprofessionals als volwaardig gesprekspartner betrokken zijn bij de koers en strategie van hun instelling.

Lees meer

Professionele autonomie

De LAD wil graag dat artsen hun professionele autonomie behouden. Een van de manieren om dat goed te regelen, is via een professioneel statuut. In diverse cao’s is zo’n statuut opgenomen, zoals in de AMS, de Cao UMC en de Cao Hidha.

Lees meer