skip to Main Content

279 umc-afdelingen doen mee aan zondagsdienst op 26 oktober

In alle umc’s wordt op dinsdag 26 oktober een zondagsdienst georganiseerd. In totaal doen 279 afdelingen mee. Wat gebeurt er precies op de actiedag en wat kunnen artsen en andere zorgprofessionals wel en niet doen?

Wat gebeurt er op 26 oktober?

Op dinsdag 26 oktober wordt gewerkt alsof het zondag is. Dat betekent dat er geen geplande of electieve opnames zijn, met uitzondering van spoedopnames. Ook opnames op de IC, kraam/couveuse-afdeling en de afdelingen oncologie en hartbewaking gaan in principe door. Artsen en andere zorgprofessionals draaien tijdens een zondagsdienst geen spreekuur, maar kunnen tijdens de actiedag bijvoorbeeld achterstallige administratieve of patiëntvriendelijke werkzaamheden uitvoeren. Daarnaast kunnen ze meedoen aan het actieprogramma in hun umc. Om duidelijk te maken dat het 5 over 12 is, wordt op de actiedag in diverse umc’s (in de meeste om 12.05 uur) twee minuten geapplaudisseerd, als verwijzing naar de waardering die zorgwerknemers tijdens de eerste coronagolf kregen.

Wie doen er mee?

Een zondagsdienst moet zorgvuldig worden voorbereid. In ieder umc is daarom een actiecomité ingericht dat een actiedraaiboek heeft gemaakt. In het draaiboek staat welke afdelingen meedoen en welke maatregelen zijn afgesproken om de patiëntveiligheid te garanderen. Het draaiboek is juridisch getoetst door onder andere de juristen van de LAD en besproken met de raden van bestuur van de acht umc’s.

Waarom wordt deze zondagsdienst gehouden?

Na een zeer moeizaam onderhandelingstraject heeft de NFU in september een eindbod gedaan voor een nieuwe Cao UMC. Hierin staat dat umc-werknemers zoals artsen, schoonmakers, receptionisten en laboranten een structurele salarisverhoging van 1% krijgen; verpleegkundigen krijgen er 3,5% bij. De LAD vindt deze situatie onbegrijpelijk. Ja, we vinden dat verpleegkundigen recht hebben op een beter salaris. Maar het oplossen van een arbeidsmarktprobleem van een specifieke groep zorgprofessionals mag niet ten koste gaan van de arbeidsvoorwaarden van de rest. Alle umc-werknemers hebben recht op een goede cao. Daarom heeft de LAD samen met FNV, FBZ en CNV het initiatief genomen voor deze actiedag.

Tips voor artsen en andere zorgprofessionals voor een succesvolle zondagsdienst

  • Om te zorgen dat de zondagsdienst patiëntvriendelijk verloopt, moet te allen tijde worden voorkomen dat patiënten tevergeefs naar het ziekenhuis komen voor een geplande behandeling. Plan dus geen afspraken of behandelingen op de dag van de zondagsdienst en verzet geplande afspraken. Dat laatste is overigens de verantwoordelijkheid van de werkgever.
  • Bent u op 26 oktober ingeroosterd en doet u mee aan de zondagsdienst? Dan moet u ook aanwezig zijn in het ziekenhuis tijdens de actiedag.
  • Vraag het actiedraaiboek op bij uw actiecomité en bespreek dit vooraf op uw afdeling zodat duidelijk is welke werkzaamheden niet worden gedaan, wat onder spoedzorg valt en hoe de afdeling voor spoedgevallen bereikbaar is.
  • Bedenk geen ‘spontane’ aanvullende activiteiten die niet in het actiedraaiboek staan vermeld; u loopt het risico dat die activiteit juridisch niet mag. Volg het actiedraaiboek.
  • Artsen en andere zorgprofessionals die onder supervisie werken moeten de acties goed afstemmen met hun supervisor. Zij zijn immers eindverantwoordelijk voor de patiëntenzorg.
  • Bent u actief op social media? Deel tijdens de actiedag foto’s uit uw umc onder de hashtag #goedecaoisgoedezorg. Hoe meer berichten, hoe groter de impact van de actiedag.

Meer weten?

Lees dan ook de Veelgestelde vragen en antwoorden.