skip to Main Content

Ledenraad

De ledenraad is het hoogste verenigingsorgaan van de LAD. De ledenraadsleden zitten dicht op de voorbereiding, uitvoering en controle van het verenigingsbeleid, zodat de ledenbetrokkenheid goed is geborgd. De ledenraad bestaat uit 22 vertegenwoordigers, verdeeld over 7 clusters. Hieronder staan alle ledenraadsleden op alfabetische volgorde. Wil je weten wie welk cluster vertegenwoordigt? Klik dan op een van onderstaande clusters.

 • Cluster 1 (7 zetels): medisch specialisten, anios, arts-onderzoekers en overige artsen in perifere ziekenhuizen, umc’sof ggz-instellingen
 • Cluster 2 (3 zetels): huisartsen, artsen verstandelijk gehandicapten en specialisten ouderengeneeskunde werkzaam in de eerste lijn, VVT en gehandicaptenzorg
 • Cluster 3 (3 zetels): sociaal domein: bedrijfsartsen, verzekeringsartsen, artsen M+G (inclusief jeugdartsen) en overige sociaal geneeskundigen en artsen werkzaam in het sociaal domein
 • Cluster 4 (2 zetels): verwante beroepsgroepen. Onder dit cluster vallen ziekenhuisapothekers, klinisch fysici, klinisch chemici en klinisch technologen
 • Cluster 5 (4 zetels): alle artsen in opleiding
 • Cluster 6 (2 zetels): basisartsen werkzaam in de overige sectoren. Hier onder vallen alle artsen die geen vervolgopleiding volgen en die nu werkzaam zijn in bijvoorbeeld zelfstandige/private klinieken, ministeries, inspectie, etc.
 • Cluster 7 (1 zetel): coassistenten
 • Selecteren op cluster
 • Cluster 1
 • Cluster 2
 • Cluster 3
 • Cluster 4
 • Cluster 5
 • Cluster 6
 • Cluster 7

Ibtissam (I.) Acem

Coassistent
Erasmus MC

Motivatie

Dianne (D.) Bosch

Arts promovendus urologie
Radboudumc

Motivatie

Anouk (A.) van Doorn

Aios kindergeneeskunde
Amsterdam UMC

Motivatie

Ellen (E.) de Gauw

Jeugdarts
GGD Twente

Motivatie

Erwin (E.) George

Klinisch fysicus-audioloog
Maastricht UMC+

Motivatie

Jacco (J.) Geuze

Anesthesioloog-intensivist
Canisius Wilhelmina Ziekenhuis

Motivatie

Welmer (W.J.) de Groot

Militair arts in opleiding
Ministerie van Defensie

Motivatie

Soeradj (S.) Harkisoen

Aios Medische Microbiologie
UMC Utrecht

Motivatie

Dany (D) Haroun

Aios cardiologie
Stichting Medisch Spectrum Twente

Motivatie

Coby (J.M.H.) Heij

Intensivist
Het Spaarne Gasthuis

Motivatie

Evrim (E.) Hotamis

Anios psychiatrie
Fivoor

Motivatie

Indrah (I.A.) op den Kelder

Specialist ouderengeneeskunde
Amstelring

Motivatie

Henne (H.A.) Kleinveld

Klinisch chemicus
Zuyderland Medisch Centrum

Motivatie

Marleen (M.) Korver

Kinderarts-kinderneuroloog
St. Antonius Ziekenhuis

Motivatie

Eric (H.F.) de Kruif

SEH-arts
Flevoziekenhuis

Motivatie

Daisy (D.) Ooms

Arts Maatschappij & Gezondheid en senior adviseur Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding
RIVM

Motivatie

Danielle (D.G.M.) Peet

Arts voor verstandelijk gehandicapten
Daelzicht

Motivatie

Roald (R.) Schaad

Anesthesioloog
LUMC

Motivatie

Michaël (M.) Van der Ven

Huisarts
Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra

Motivatie

Judith (J.) Spekreijse

Aios AIGT
Diakonessehuis Utrecht

Motivatie

Clementine (C.J.) Wijkmans

Arts M+G en Strategisch Adviseur
GGD Hart voor Brabant

Motivatie

Vacature

Cluster 6