skip to Main Content

Ledenraad

Tot 2015 kende de LAD een algemeen en een dagelijks bestuur, en een ledenvergadering. Die structuur werkte prima, maar door de toenemende diversiteit in de achterban werd het voor de LAD lastiger om de aansluiting met alle individuele leden goed te organiseren. Daar kwam bij dat de verantwoordelijkheidsverdeling tussen het dagelijkse en algemeen bestuur, en tussen bestuur en de ledenvergadering niet altijd helder was.

Om de organisatiestructuur te versimpelen en beter te laten aansluiten op het uitgangspunt dat de LAD een vereniging van de leden is, is daarom in 2015 besloten de ledenvergadering te vervangen door de ledenraad. De ledenraad zit dicht op de voorbereiding, uitvoering en controle van het verenigingsbeleid, zodat de ledenbetrokkenheid goed is geborgd. De ledenraad bestaat uit 22 vertegenwoordigers, verdeeld over achttien kiesgroepen. Hieronder staan alle ledenraadsleden op alfabetische volgorde. Wilt u weten wie welke kiesgroep vertegenwoordigt? Klik dan op een van onderstaande kiesgroepen.

 • Selecteren op kiesgroep
 • Aios huisartsgeneeskunde
 • Aios ouderengeneeskunde en AVGios
 • Apothekers
 • Artsen in opleiding tot medisch specialist (aios)
 • Artsen Maatschappij en Gezondheid
 • Basisartsen
 • Bedrijfs- en verzekeringsartsen
 • Coassistenten
 • Diversen
 • Huisartsen werkzaam als Hidha
 • Huisartsen werkzaam in een gezondheidscentrum
 • Jeugdartsen
 • Klinisch chemici/fysici en ziekenhuisapothekers
 • Medisch specialisten in een algemeen ziekenhuis
 • Medisch specialisten in een ggz-instelling
 • Medisch specialisten in een umc
 • Specialisten ouderengeneeskunde en artsen verstandelijk gehandicapten
 • Technisch geneeskundigen

Ron (C.E.) Bartels

Openbaar apotheker
Apotheek Scherpenzeel

Motivatie

Wies (W.) Bontje

Coassistent

Motivatie

Dianne (D.) Bosch

Anios chirurgie
Tergooi

Motivatie

Han (H.A.B.) Ceulen

Arbo Unie ZWN Geldermalsen

Motivatie

Marthein (H.M.) Gaasbeek Janzen

Arts Maatschappij en Gezondheid
Zorginstituut Nederland

Motivatie

Arjen (A.) Greijdanus

Hidha
Praktijk De Watertoren, Utrecht

Motivatie

Martha (M.W.C.) de Groot

Aios huisartsgeneeskunde
Penningmeester LOVAH

Motivatie

Dany (D) Haroun

Aios cardiologie
Stichting Medisch Spectrum Twente

Motivatie

Indrah (I.A.) op den Kelder

Aios ouderengeneeskunde
Gerion

Motivatie

Henne (H.A.) Kleinveld

Klinisch chemicus
Zuyderland Medisch Centrum

Motivatie

Ine (F.A.M.) Klijn

Psychiater
UMCU

Motivatie

Nupur (N.R.) Kohli

Basisarts jeugdgezondheidszorg
JGZ Kennemerland

Motivatie

Arthur (A.R.) de Meijer

Internist-intensivist
Deventer Ziekenhuis

Motivatie

Bertil (H.C.M.J.) Mommers

Basisarts
Instituut voor Hyperbare Geneeskunde

Motivatie

Hetty (H.G.C.) van Noortwijk

Huisarts in een gezondheidscentrum
Zorggroep Almere

Motivatie

Danielle (D.G.M.) Peet

Arts voor verstandelijk gehandicapten
Daelzicht

Motivatie

Steffi (S.J.E.) Rombouts

Aios oogheelkunde
Stichting VUmc VU Medisch Centrum

Motivatie

Marjon (M.) Stijntjes

Technisch geneeskundige
LUMC

Motivatie

Paul (P.) de Vries

Psychiater
GGZ Haagstreek / Zoetermeer

Motivatie

Anneke (A.M.) Westermann

Internist-oncoloog
AMC Academisch Medisch Centrum

Motivatie

Léon (L.P.F.) Winkel

Kinderarts
Spaarne Gasthuis

Motivatie

Vacature Jeugdartsen

Er is een vacature voor de kiesgroep:
Jeugdartsen