skip to Main Content

Ledenraad

De ledenraad is het hoogste verenigingsorgaan van de LAD. De ledenraadsleden zitten dicht op de voorbereiding, uitvoering en controle van het verenigingsbeleid, zodat de ledenbetrokkenheid goed is geborgd. De ledenraad bestaat uit 22 vertegenwoordigers, verdeeld over 7 clusters. Hieronder staan alle ledenraadsleden op alfabetische volgorde. Wilt u weten wie welk cluster vertegenwoordigt? Klik dan op een van onderstaande clusters.

 • Cluster 1 (7 zetels): medisch specialisten, SEH-artsen, anios, arts-onderzoekers en overige artsen in perifere ziekenhuizen, umc’sof ggz-instellingen
 • Cluster 2 (3 zetels): huisartsen, artsen verstandelijk gehandicapten en specialisten ouderengeneeskunde werkzaam in de eerste lijn, VVT en gehandicaptenzorg
 • Cluster 3 (3 zetels): sociaal domein: bedrijfsartsen, verzekeringsartsen, artsen M+G (inclusief jeugdartsen) en overige sociaal geneeskundigen en artsen werkzaam in het sociaal domein
 • Cluster 4 (2 zetels): verwante beroepsgroepen. Onder dit cluster vallen ziekenhuisapothekers, klinisch fysici, klinisch chemici en klinisch technologen
 • Cluster 5 (4 zetels): alle artsen in opleiding
 • Cluster 6 (2 zetels): basisartsen werkzaam in de overige sectoren. Hier onder vallen alle artsen die geen vervolgopleiding volgen en die nu werkzaam zijn in bijvoorbeeld zelfstandige/private klinieken, ministeries, inspectie, etc.
 • Cluster 7 (1 zetel): coassistenten
 • Selecteren op cluster
 • Cluster 1
 • Cluster 2
 • Cluster 3
 • Cluster 4
 • Cluster 5
 • Cluster 6
 • Cluster 7

Dianne (D.) Bosch

Arts promovendus urologie
Radboudumc

Motivatie

Jan Willem (J.) Bruggeman

Coassistent

Marthein (H.M.) Gaasbeek Janzen

Arts Maatschappij + Gezondheid
Zorginstituut Nederland

Motivatie

Ellen (E.) de Gauw

Jeugdarts, GGD Twente

Motivatie

Welmer (W.J.) de Groot

Medisch Manager
Ambulancezorg Rotterdam-Rijnmond

Motivatie

Dany (D) Haroun

Aios cardiologie
Stichting Medisch Spectrum Twente

Motivatie

Indrah (I.A.) op den Kelder

Specialist ouderengeneeskunde
Amstelring

Motivatie

Henne (H.A.) Kleinveld

Klinisch chemicus
Zuyderland Medisch Centrum

Motivatie

Ine (F.A.M.) Klijn

Psychiater
UMCU

Motivatie

Eric (H.F.) de Kruif

SEH-arts KNMG
Flevoziekenhuis

Motivatie

Arthur (A.R.) de Meijer

Internist-intensivist
Deventer Ziekenhuis

Motivatie

Bertil (H.C.M.J.) Mommers

Basisarts
Instituut voor Hyperbare Geneeskunde

Motivatie

Danielle (D.G.M.) Peet

Arts voor verstandelijk gehandicapten
Daelzicht

Motivatie

Steffi (S.J.E.) Rombouts

Aios oogheelkunde
Stichting VUmc VU Medisch Centrum

Motivatie

Judith Spekreijse

Aios AIGT
Diakonessehuis Utrecht

Motivatie

Marjon (M.) Stijntjes

Klinisch Technoloog
LUMC

Motivatie

Paul (P.) de Vries

Psychiater
GGZ Haagstreek / Zoetermeer

Motivatie

Pieter (P.A.) Walstock

Aios huisartsgeneeskunde

Motivatie

Clementine (C.J.) Wijkmans

Arts M+G en Strategisch Adviseur
GGD Hart voor Brabant

Motivatie

Anneke (A.M.) Westermann

Internist-oncoloog
AMC Academisch Medisch Centrum

Motivatie

Léon (L.P.F.) Winkel

Kinderarts
Spaarne Gasthuis

Motivatie