skip to Main Content

LAD: wie zijn we en wat doen we?


De Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) is de grootste en meest invloedrijke werknemersorganisatie voor (aankomende) artsen in dienstverband in Nederland en enkele aanverwante beroepsgroepen. De LAD heeft ruim 36.000 leden. Daarmee zijn we een partner waar de zorgsector niet omheen kan.

Voor wie?

De LAD komt op voor de belangen van alle (aankomende) artsen in dienstverband – van coassistent tot arts in opleiding tot specialist (aios), van basisarts tot medisch specialist, van jeugdarts tot psychiater en van bedrijfsarts tot specialist ouderengeneeskunde. Daarnaast behartigen we de belangen van een aantal aanverwante beroepsgroepen, te weten: apothekers in dienstverband, klinisch chemici, klinisch fysici, technisch geneeskundigen en ziekenhuisapothekers.

Wat zijn onze speerpunten?

  • Goede arbeidsvoorwaarden. We maken daarvoor cao-afspraken met tal van partijen.
  • Goede en reële arbeidsomstandigheden. Denk aan een veilige werkomgeving, maar ook aan het voorkomen van werkdruk.
  • Een arbeidsmarkt met perspectief, die ruimte biedt voor veranderende behoeften in de verhouding werk en privé, levensfasebeleid en actuele zorgontwikkelingen.

Wat doen we voor onze leden?

  • De LAD vertegenwoordigt haar achterban aan 13 cao-tafels en is betrokken bij 3 arbeidsvoorwaardenregelingen. Tijdens de onderhandelingen maken we onder meer afspraken over het salaris, gezonde roosters, het aanpakken van werkdruk en het pensioen. Bekijk op onze cao-pagina welke cao op jou van toepassing is en wat er voor jou is geregeld.
  • De LAD sluit jaarlijks tussen de 60 en 80 sociaal plannen met werkgevers, om bij reorganisaties of fusies gedwongen ontslagen te voorkomen en afspraken te maken over salarisgaranties en mobiliteit. Lees er meer over.
  • We bieden onze leden juridische dienstverlening aan op individueel niveau via het Kennis- en dienstverleningscentrum, een samenwerking tussen de LAD en Federatie Medisch Specialisten. Je kunt bij ons terecht met vragen over je arbeidsovereenkomst, maar ook bij arbeidsconflicten of opleidingsgeschillen. Ieder lid kan kosteloos voor 20 uur (voor coassistenten: 10 uur) bij ons terecht voor deze individuele dienstverlening. Lees meer over het Kennis- en dienstverleningscentrum.
  • Via het LAD-lidmaatschap ben je gratis verzekerd voor aanvullende beroepsaansprakelijkheid & rechtsbijstand bij arbeidszaken, klacht- en tuchtrecht, sociaal verzekeringsrecht, stalking en getuigenverhoor; een must voor iedere arts. Daarnaast kun je profiteren van andere financiële en verzekeringsvoordelen. Lees er meer over.
  • We informeren onze leden over de laatste ontwikkelingen op het gebied van arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en arbeidsmarkt, en betrekken hen daar ook bij. Leden hebben een bijzondere positie en praten onder andere via onze ledenraad en klankbordgroepen mee over belangrijke ontwikkelingen en oefenen daar ook invloed op uit.
  • Verder kunnen leden in medezeggenschapsraden bij ons terecht voor ondersteuning en advies.