skip to Main Content

Aangepast onderhandelingsakkoord Zorg van de Zaak met hogere salarisverhoging

De LAD en de andere werknemerspartijen voerden op 12 januari met werkgever Zorg van de Zaak overleg over de uitslag van de ledenraadpleging over het onderhandelingsresultaat dat in december werd bereikt voor een nieuwe Cao Zorg van de Zaak. Omdat het merendeel van de leden niet instemde, gingen de werknemerspartijen opnieuw het gesprek aan voor een betere cao. Dat leidde na een intensief overleg tot een aanvullende salarisafspraak: werknemers krijgen een structurele salarisverhoging van 4% in 2023, in plaats van 3%. Deze verhoging is als volgt opgebouwd; 3% per 1 januari; 0,75% per 1 oktober en 0,25% per 1 december.

Bekijk hier het aangepaste onderhandelingsakkoord Cao Zorg van de Zaak.

De LAD legt het nieuwe akkoord voor aan de leden. Leden die werken onder deze cao ontvangen een mailing met een toelichting op het onderhandelingsakkoord. Zij kunnen via deze mailing (opnieuw) hun stem uitbrengen.