skip to Main Content

Actiedag 16 maart voor een betere Cao Ziekenhuizen


Op donderdag 16 maart vindt op 64 locaties van algemene ziekenhuizen en revalidatie-instellingen een landelijke actiedag plaats. Zorgmedewerkers draaien dan een zondagdienst voor een goede cao voor iedereen. De LAD vindt het belangrijk dat artsen en andere zorgprofessionals in dienstverband meedoen aan de actiedag om duidelijk te maken dat de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) moet investeren in het behoud van zorgprofessionals; alleen dan kunnen ze goede zorg blijven leveren. Wie kan meedoen aan de actiedag en hoe kun je je stem laten horen? De LAD zet de meest gestelde vragen op een rij en wenst alle zorgprofessionals die meedoen aan de actiedag heel veel succes!

Waarom is een zondagsdienst nodig?

De onderhandelingen voor een nieuwe Cao Ziekenhuizen tussen de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen en de vier vakbonden (LAD/FBZ, FNV, CNV en NU’91) zijn vastgelopen. De NVZ heeft eind januari een eindbod gedaan. Dat eindbod leidt tot koopkrachtverlies. Daarnaast doet de NVZ te weinig om de werkdruk aan te pakken en hebben werknemers te weinig flexibiliteit en zeggenschap. Daarom komen zorgmedewerkers in actie.

Wat willen we bereiken?

De vakbonden willen geen koopkrachtverlies en eisen daarom een loonsverhoging van 10% voor 2023 voor alle werknemers. Ook willen ze dat de onregelmatigheidstoeslag wordt betaald over het volledige uurloon, waarbij de hogere salarisgroepen niet meer worden uitgesloten. De vergoeding van de bereikbaarheidsdiensten moet omhoog en werknemers moeten meer flexibiliteit krijgen bij de invulling van hun rooster. Verder moet de generatieregeling niet worden ingeperkt, zoals de NVZ wil, maar juist worden verruimd, zodat duurzame inzetbaarheid een uitgangspunt is voor alle inkomensgroepen.

Wie mogen meedoen aan de actiedag?

Alle medewerkers die in dienstverband werken van een algemeen ziekenhuis/revalidatie-instelling waarvan het actiedraaiboek is goedgekeurd en waar de actie officieel is aangezegd. In het actiedraaiboek moet bovendien de afdeling waar je werkt vermeld staan.
64 locaties van algemene ziekenhuizen en revalidatie-instellingen doen mee op 16 maart. Bekijk het overzicht van de deelnemende locaties.

Wat kun je doen als jouw ziekenhuis en afdeling meedoet?

Tijdens de zondagsdienst werk je op een doordeweekse dag alsof het zondag is. Er zijn geen geplande of electieve opnames, met uitzondering van spoedopnames. Als op jouw afdeling een zondagsdienst wordt gedraaid, kun je niet-patiëntgebonden werkzaamheden uitvoeren, zoals deelnemen aan een vakgroepvergadering, administratieve taken uitvoeren of een e-learning volgen. Maar nog belangrijker is dat je zichtbaar bent op de actiedag. De actiedag is het moment om als zorgprofessional je stem te laten horen. Je kunt de boodschap voor een goede cao verspreiden door de posters van de LAD op te hangen in je ziekenhuis. Print ze uit op A3- of A4-formaat en hang ze op plekken waar veel mensen komen. Hoe zichtbaarder, hoe beter!

Wat kun je doen als jouw ziekenhuis of jouw afdeling niet meedoet?

Als jouw ziekenhuis niet meedoet, kun je formeel geen actievoeren, maar natuurlijk wel je solidariteit betuigen. Stuur bijvoorbeeld je raad van bestuur op de actiedag samen met je collega’s een mail waarin je wijst op het belang van een goede cao. Of hang de posters op die de LAD heeft gemaakt. Doet jouw ziekenhuis wel mee maar de afdeling waar je werkt niet, dan kun je natuurlijk wel in je eigen tijd een actiebijeenkomst in jouw ziekenhuis bezoeken.

Kan je werkgever je korten op je salaris als je meedoet?

Een zondagsdienst is een actiedag. Als je de overeengekomen arbeid niet verricht, bestaat er geen recht op loon. Tijdens een zondagsdienst wordt echter gewoon gewerkt, maar wordt niet al het afgesproken werk verricht. In theorie kan je werkgever je dus korten op het salaris. Wij achten die kans echter klein: je bent namelijk gewoon in je ziekenhuis aan het werk en helpt patiënten in spoedeisende gevallen. Je werkgever mag je niet verbieden deel te nemen aan de acties, omdat het om een collectieve actie gaat.

Meer weten? Bekijk onze FAQ waarin alle vragen en antwoorden op een rij staan.