skip to Main Content

Acties umc’s leiden tot doorbraak voor nieuwe cao

Nadat duizenden werknemers in de academische ziekenhuizen actievoerden voor betere arbeidsvoorwaarden, hebben vakbonden LAD, FBZ, FNV en CNV in de nacht van 11 op 12 november 2021 een akkoord bereikt met werkgeversorganisatie NFU voor een nieuwe Cao UMC. Er komt structureel meer loon en er zijn afspraken gemaakt over het terugdringen van de werkdruk. Volgens de LAD heeft de NFU na twee actiedagen en onder de dreiging van een derde zondagsdienst eindelijk naar haar werknemers geluisterd. “Er ligt een akkoord met afspraken waar alle umc-werknemers iets aan hebben.​”

LAD-leden die in een umc werkzaam zijn, hebben per mail een uitnodiging ontvangen voor de ledenraadpleging.
Zij kunnen tot 29 november hun stem uitbrengen. Heeft u de mailing niet ontvangen? Stuur dan een mail naar bureau@lad.nl.

Het akkoord vervangt de cao die de NFU in september overeenkwam en waar de vier vakbonden niet in meegingen. De volgende afspraken zijn gemaakt:

 • De cao loopt van 1 januari 2022 tot 1 januari 2024.
 • Salarisontwikkeling
  Werknemers in schalen 1 t/m 10:
  ontvangen per 1 augustus 2021 2% salarisverhoging met een bodem van 75 euro bruto per maand;
  – ontvangen per 1 augustus 2022 2% salarisverhoging met een bodem van 61 euro bruto per maand.Werknemers in schalen 7 t/m 10 in de functiefamilies Verzorging en Verpleging, Klinisch (mede)behandelen, Klinisch Ondersteunen en Analytisch Personeel:
  ontvangen per 1 augustus 2021 3,5% salarisverhoging;
  – ontvangen per 1 januari 2022 3,5% salarisverhoging.
  Werknemers in schaal 11 en hoger
  ontvangen per 1 augustus 2021 1% salarisverhoging plus 1% met een maximum van 46 euro (het maximum van schaal 10);
  – ontvangen per 1 augustus 2022 1% salarisverhoging plus 1% met een maximum van 46 euro (het maximum van schaal 10).
 • Medio 2022 gaan cao-partijen onderhandelen over een salarisverhoging voor 2023 waarbij nu al is afgesproken dat ten minste de prijscompensatie wordt toegekend.
 • Werknemers krijgen een toeslag van 90 euro bij het ruilen van diensten als het rooster binnen 72 uur van tevoren op verzoek van de werkgever wordt gewijzigd. Daarnaast wordt de rusttijd na een bereikbaarheidsdienst uitgebreid van 6 naar 8 uur en bij een nachtdienst van 8 naar 14 uur.
 • Na de 3e maand van de zwangerschap tot aan de bevalling en gedurende de periode van borstvoeding/kolven tot zes maanden na de bevalling hoeven geen late en nachtdiensten te worden verricht.
 • De toelage voor onregelmatige diensten wordt verbeterd door verhoging van de berekeningsbasis.
 • De toelage voor bereikbaarheids- en aanwezigheidsdiensten wordt uitgebreid naar de hogere schalen.
 • De stagevergoeding geldt voortaan voor stagiaires van alle mbo-, hbo- en wo-opleidingen (met uitzondering van de coassistenten, die een eigen vergoeding hebben).
 • Er wordt een Regeling Vervroegde Uittreding (RVU) ingevoerd, waarbij nog te benoemen groepen werknemers de mogelijkheid krijgen om drie jaar vóór het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd met pensioen te gaan.
 • Iedere werknemer heeft het recht op het volgen van scholingsactiviteiten zodat zijn deskundigheid en interne flexibiliteit worden bevorderd en zijn kansen op de arbeidsmarkt worden vergroot.
 • Er worden voor 1 juli 2022 nadere afspraken gemaakt over de modernisering van de HAMS (hoofdstuk 15 uit de cao). Daarbij wordt in ieder geval gesproken over arbeidsverhoudingen, arbeidsvoorwaarden (zoals arbeidsduur en de TVO), positionering en arbeidsomstandigheden, het perspectief van jonge dokters en levensfasebeleid.
 • De NFU wil zich inspannen om aios gedurende hun opleiding in dienst te houden bij het umc zodat zij gedurende de opleiding niet tal van keren moeten wisselen van werkgever en dus te maken krijgen met wisselende arbeidsvoorwaarden en een ander pensioenfonds.
 • Relevante werkervaring wordt meegeteld bij de inschaling van professionals in opleiding en ziekenhuisapothekers, klinisch chemici, klinisch fysici en psychologen in opleiding.
 • Aios ontvangen de maximaal fiscaal onbelast toegestane reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer voor de periode dat zij verplicht in een umc hun opleiding volgen.
 • Er komt een thuiswerkvergoeding van € 2,- netto per dag.
 • Ieder umc implementeert generatiebeleid voor in elk geval één van deze drie groepen: (1) voor de groep jonge professionals die aan het begin van hun carrière en gezingsvorming staan, (2) voor de groep ervaren professionals die moeten balanceren tussen zorg voor hun gezin, ouders en werk of (3) voor de groep zeer ervaren en oudere professionals.

Lees de tekst van het akkoord.

Impact actietraject

Volgens de LAD is het, na urenlang onderhandelen op 11/12 november, gelukt een akkoord te bereiken dat een verbetering is ten opzichte van het eindbod uit september, waar alleen NU’91 mee instemde. Zo is over 2021 geen incidentele maar een structurele salarisverhoging gerealiseerd en zijn concrete afspraken gemaakt om de werkdruk terug te dringen.
Bovendien is een aantal inhoudelijke punten uit de inzet van de LAD in dit akkoord opgenomen. Denk aan het moderniseren van het cao-hoofdstuk voor medisch specialisten, het in dienst houden van aios gedurende hun opleiding, het beperken van diensten tijdens en kort na de zwangerschap, en het op te zetten generatiebeleid.
Een pijnpunt is dat de salarisontwikkeling gedifferentieerd is. “Omdat dit het maximaal haalbare was en het in onze ogen essentieel is dat er rust wordt gecreëerd in de sector, ligt er in onze ogen echter een akkoord waar alle umc-werknemers baat bij hebben”, aldus Caroline van den Brekel, directeur van de LAD.