skip to Main Content

Akkoord voor nieuwe Cao Gehandicaptenzorg mooie opsteker voor de sector


Na een lange dag van intensieve onderhandelingen bereikten werknemersorganisaties LAD/FBZ, FNV, CNV en NU’91 uiteindelijk in de nacht van 17 op 18 september een onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao met werkgeversorganisatie VGN. Dat is goed nieuws voor de 170.000 werknemers in deze sector. Er zijn tal van afspraken gemaakt die het aantrekkelijk maken om in de gehandicaptenzorg te blijven werken.

Onderhandelaar Maaike Langerak: “We zijn blij dat het in constructief overleg en zonder acties alsnog is gelukt tot een akkoord voor een nieuwe cao te komen. Behalve materiële afspraken hebben we afspraken gemaakt over het terugdringen van werkdruk. Bijvoorbeeld is expliciet opgenomen dat werknemers op een vrije dag het recht hebben onbereikbaar te zijn voor werk. Duurzaam inzetbaar blijven is immers in het belang van zowel de werknemers zelf als de continuïteit van de gehandicaptenzorg.”

Belangrijke resultaten

De nieuwe cao heeft een looptijd van 2,5 jaar, gaat met terugwerkende kracht in per 1 april 2019 en loopt tot 1 oktober 2021. De werknemers krijgen in 2020 een structurele loonsverhoging van 3,4% en in 2021 van 3,15%. Vanaf december 2019 wordt de eindejaarsuitkering verhoogd met 1,28%, waarmee het structureel een volledige dertiende maand wordt. Gedurende de looptijd van de cao volgt verder een serie eenmalige uitkeringen van ruim 4 procent.

Voor de achterban van de LAD is relevant dat het onderhandelaarsakkoord een pleidooi bevat voor het vastleggen van de invloed van zorgprofessionals op het zorginhoudelijk beleid van een organisatie. Via de cao-app komt een model beschikbaar om de inspraak formeel binnen een organisatie vast te leggen (professioneel statuut).

Leden spreken zich uit

Binnenkort stellen we onze leden die in deze sector werken in de gelegenheid hun stem uit te brengen over het onderhandelaarsakkoord. Alleen met voldoende instemming zetten we het akkoord om in een nieuwe cao.

Meer lezen?

Bekijk het onderhandelaarsakkoord.