skip to Main Content

Akkoord voor nieuwe Cao Zorg van de Zaak

Op 4 december hebben de LAD, De Unie en de werknemersvereniging van Zorg van de Zaak een onderhandelaarsakkoord bereikt met Zorg van de Zaak over een nieuwe cao voor 2021. De LAD onderhandelt namens bedrijfsartsen over deze cao en is blij dat er, ondanks de financiële situatie bij arbodiensten, arbeidsvoorwaardelijke verbeteringen zijn gerealiseerd.

De onderhandelingen voor een nieuwe cao waren niet gemakkelijk, omdat de bedrijfsresultaten van de arbodiensten onder grote druk staan vanwege corona, zo ook bij Zorg van de Zaak. Belangrijkste oorzaak is dat het ziekteverzuimcijfer in Nederland een stuk lager ligt dan voor corona. Hierdoor melden zich minder cliënten ter begeleiding of keuring. Volgend jaar is daarmee ook een financieel onzeker jaar.

Hoofdlijnen akkoord

  • De cao loopt van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021.
  • Alle medewerkers krijgen een structurele salarisverhoging van 1,5% per 1 juli 2021.
  • In december 2020 wordt een eenmalige netto-uitkering verstrekt van € 335,- bij een fulltime dienstverband (en pro rato de datum in dienst in 2020). Deze komt bovenop de eenmalige uitkering die reeds in de nu nog geldende cao is afgesproken.
  • In 2021 kunnen medewerkers 2 x € 250 netto verdienen door deel te nemen aan het vitaliteitsprogramma.
  • De vergoeding voor lidmaatschap beroepsverenigingen wordt met € 100 verhoogd naar € 600.
  • De huidige systematiek van beoordelen wordt afgeschaft. Hiermee wil Zorg van de Zaak bewegen naar een eigentijdse gesprekscyclus. Daarnaast bestaat de wens de huidige salarissystematiek te vereenvoudigen, zodat het salaris in een nieuw systeem standaard elk jaar met 1,5% stijgt (dit staat uiteraard los van de structurele salarisverhogingen die in de cao worden afgesproken).

Lees de integrale tekst van het onderhandelaarsakkoord.