skip to Main Content

LAD-leden stemmen in met Cao VVT


Een ruime meerderheid van de LAD-leden die onder de Cao VVT vallen, heeft ingestemd met het onderhandelingsresultaat voor een nieuwe cao. In het onderhandelingsresultaat zijn afspraken gemaakt over een loonsverhoging, duurzame inzetbaarheid en het terugdringen van de werkdruk.

De belangrijkste resultaten:

  • De nieuwe cao heeft een looptijd van 26 maanden, van 1 juli 2019 tot en met 31 augustus 2021.
  • Werknemers krijgen een loonsverhoging van 3,5% per 1 juni 2020 en 3% per 1 juli 2021. De verhoging van de eindejaarsuitkering met 0,93% is een jaar vervroegd: werknemers in de VVT ontvangen over 2019 een volledige dertiende maand.
  • Om de duurzame inzetbaarheid van medewerkers te bevorderen, zijn afspraken gemaakt over een BalansBudget, waarmee werknemers tijd kunnen sparen om (tijdelijk) minder of niet te werken. Met de introductie van de LandingsBaan kunnen medewerkers in aanloop naar hun pensioen minder gaan werken. Werknemers die 45 jaar werkzaam zijn geweest in de sector zorg en welzijn krijgen de mogelijkheid te stoppen met werken. Hiermee geven de cao-partijen uitvoering aan het pensioenakkoord.
  • Cao-partijen gaan zich maximaal inspannen om te komen tot 90% vaste contracten voor onbepaalde tijd.
  • Werkgevers zijn verplicht werkdruk aan te pakken. Initiatieven vanuit een team of medewerker(s) worden gehonoreerd en gefaciliteerd.
  • Zorgprofessionals worden meer betrokken worden bij het beleid dat van invloed is op hun beroepsuitoefening.
  • Op dagen dat een werknemer niet ingeroosterd is, heeft hij het recht om onbereikbaar te zijn.

Meer weten? Lees hier het onderhandelingsresultaat.

De tekst van het resultaat wordt uitgewerkt in een cao-tekst. Vervolgens wordt de aanvraag voor algemeen verbindendverklaring (avv) gedaan.