skip to Main Content

Alle seinen op groen voor nieuw pensioenstelsel

 

Er is groen licht voor het nieuwe pensioenstelsel, dat in 2022 moet worden ingevoerd. Het akkoord tussen het kabinet en sociale partners wordt de komende tijd uitgewerkt in een wetsvoorstel. De LAD hoopt dat daarin goed wordt gekeken naar de gevolgen voor werknemers halverwege de 40, omdat het nieuwe stelsel voor hen nadelig kan uitpakken.

Maandenlang hebben het kabinet en sociale partners onderhandeld over de uitwerking van het pensioenakkoord. Een belangrijke wijziging in het nieuwe pensioenstelsel is dat het pensioen gaat meebewegen met de economie: gaat het goed, dan wordt er meer pensioenvermogen opgebouwd. Gaat het minder, dan merk je dat ook. Schommelingen worden zo goed mogelijk opgevangen en gedeeld. Naarmate mensen ouder zijn, wegen mee- en tegenvallers minder zwaar mee. Pensioengerechtigden merken hier dus veel minder van dan jongere generaties die nog hun hele leven aan opbouw kunnen werken. Daarnaast kunnen mee- en tegenvallers in de tijd worden gespreid. Bekijk ook de animatie die over deze constructie is gemaakt.

Een andere belangrijke afspraak is dat de zogeheten doorsneesystematiek wordt losgelaten. Nu leggen alle werknemers bij hetzelfde pensioenfonds dezelfde premie in. Straks komt er een leeftijdsonafhankelijke premie en een pensioenopbouw die afneemt naarmate de leeftijd hoger is. Voor werknemers halverwege de 40 heeft dat gevolgen: zij kunnen, over de resterende tijd tot hun pensioen, een minder hoog pensioen opbouwen.

Compensatie onvoldoende

De Vakcentrale voor Professionals (VCP), een van de werknemerscentrales die aan tafel heeft gezeten bij de pensioenonderhandelingen, maakt zich daar zorgen over. Volgens de VCP kan het pensioen van mid-veertigers uiteindelijk 10 procent lager uitvallen. Er zijn afspraken gemaakt om mensen die tussen wal en schip raken, te compenseren, maar de VCP vindt die onvoldoende. De LAD is aangesloten bij de VCP en deelt de zorgen, met name zorgen als het gaat om werknemers die van baan zijn gewisseld, dat nog (moeten) gaan doen of mensen met verschillende pensioenregelingen. De LAD hoopt dat de Tweede en Eerste Kamer daar goed naar kijken als er een wetsvoorstel ligt.