skip to Main Content

Arts M+G Clementine Wijkmans treedt toe tot LAD-ledenraad

Onlangs ontstond een vacature in cluster 3 van de LAD-ledenraad. Clementine Wijkmans, arts M+G en strategisch adviseur bij GGD Hart voor Brabant, heeft zich als enige arts kandidaat gesteld voor de functie en is daarmee automatisch benoemd tot ledenraadslid.

Wijkmans is al dertig jaar LAD-lid en is in het verleden namens de LAD al actief geweest in het georganiseerde overleg. Nu wil ze graag een actievere rol spelen binnen de vereniging. “Er zijn diverse ontwikkelingen gaande in zorg, denk aan de moeilijke positie van pas afgestudeerde artsen en specialisten, en de duurzame inzetbaarheid van artsen. Ik wil graag een bijdrage leven in het aanpakken van deze en andere uitdagingen waar we voor staan.”

Over de ledenraad

De LAD vertegenwoordigt veel verschillende artsengroepen, waaronder huisartsen, medisch specialisten, artsen Maatschappij + Gezondheid, bedrijfs- en verzekeringsartsen en specialisten ouderengeneeskunde. Om te zorgen dat we voor al die verschillende leden van toegevoegde waarde blijven, hebben we vijf jaar geleden een ledenraad ingesteld. Met onze ledenraadsleden praten en brainstormen we vier keer per jaar over onze koers en strategie, zodat we er zeker van zijn dat onze (langetermijn)doelstellingen aansluiten op uw behoefte. Een ledenraadslid wordt gekozen voor een periode van vier jaar en is eenmaal herkiesbaar.

Cluster 3

De ledenraad kent zeven clusters. In cluster 3 zijn bedrijfsartsen, verzekeringsartsen, artsen Maatschappij + Gezondheid (M+G) en overige sociaal geneeskundigen en artsen in het sociaal domein vertegenwoordigd. Cluster 3 biedt plaats aan drie artsen. Naast Clementine Wijkmans (Arts M+G bij GGD Hart voor Brabant) worden de zetels door Ellen de Gauw (jeugdarts bij GGD Twente) en Marthein Gaasbeek Janzen (Arts M+G, werkt bij Zorginstituut Nederland).