skip to Main Content

Bonden krijgen indruk dat NFU cao-afspraak niet gaat nakomen

Vakbonden FNV, FBZ, NU’91, LAD en CNV hebben op woensdag 9 november 2022 overleg gevoerd met de NFU over de in de Cao UMC afgesproken loonstijging voor 2023. Voor de bonden is de afspraak volstrekt helder: minimaal de CPI-afgeleid 2022 (jaarmutatie) volgens de Prinsjesdagraming 2022. Al enige tijd is bekend hoe hoog die is: 11,3%. De NFU zegt echter deze afspraak niet te kunnen nakomen.

Tijdens het overleg heeft de NFU aangegeven dat zij streeft naar een gelijke structurele loonsverhoging en een gelijke ingangsdatum voor alle medewerkers. Die ingangsdatum zou 1 januari 2023 moeten zijn. Maar de NFU geeft ook aan dat overheidsmaatregelen ten aanzien van compensatie van de koopkracht moeten worden meegenomen en dat zij de 11,3% niet kan betalen. De NFU wil daarom verder overleg voeren met de bonden.

De bonden hebben aangegeven dat zij vasthouden aan de afspraak in de cao. De NFU heeft nu meer tijd nodig om zich verder te beraden. Daarom wordt het overleg voortgezet op 29 november.