skip to Main Content

Cao-afspraken over waardering specialisten ouderengeneeskunde essentieel

Op 1 en 15 februari is er weer overleg geweest over een nieuwe Cao VVT. De LAD wil dat in de cao concretere afspraken worden gemaakt over de waardering en positie van specialisten ouderengeneeskunde. Al 1.460 specialisten ouderengeneeskunde (in opleiding) spraken zich uit voor meer waardering in een petitie van de LAD en Verenso. Om die oproep kracht bij te zetten, hebben de LAD en Verenso specialisten ouderengeneeskunde (in opleiding) opgeroepen hun wensen voor 21 februari ook bij de bestuurders van VVT-instellingen kenbaar te maken.

De cao-partijen hebben de ambitie om op zo kort mogelijke termijn tot een nieuwe cao te komen, maar de werkgevers hebben herhaaldelijk aangegeven dat de financiële ruimte beperkt is. Dat maakt het ingewikkeld om arbeidsvoorwaardelijke verbeteringen te realiseren, terwijl die noodzaak volgens de LAD en Verenso groot is: de taken en verantwoordelijkheden van specialisten ouderengeneeskunde nemen steeds verder toe, terwijl het nog lang niet in alle VVT-instellingen vanzelfsprekend is dat ze worden betrokken bij instellingsbeleid – zoals dat bijvoorbeeld voor artsen in ziekenhuizen wel het geval is. Ook loopt het salaris achter op de toegenomen verantwoordelijkheden en is er onvoldoende ruimte voor en eigen regie op professionele ontwikkeling.

Op 21 februari praten de cao-partijen verder.