skip to Main Content

Cao-akkoord voor de jeugdzorg


LAD/FBZ is recent uitgenodigd door de werkgeversdelegatie van Jeugdzorg Nederland om te praten over een nieuwe Cao Jeugdzorg. Dat heeft geresulteerd in concrete afspraken over een nieuwe cao. Die gaat met terugwerkende kracht in per 1 april 2019 en loopt tot en met 31 december 2020. Cao-partijen hebben een kortdurende cao afgesproken zodat voor de 31.000 werknemers nu wel een eerste stap gemaakt wordt in verbetering van koopkracht.

Er is met name een aantal financiële afspraken gemaakt. Werknemers krijgen een structurele salarisverhoging van 4% per januari 2020. Verder zijn twee eenmalige uitkeringen van in totaal 1000 euro afgesproken. Een aantal inhoudelijke punten vanuit de gezamenlijke inzet van de werknemersorganisaties worden komende tijd uitgewerkt. Denk bijvoorbeeld aan afspraken over de vermindering van werkdruk, werkplezier en instroom, behoud en vakmanschap van medewerkers.

Meer leest u in het onderhandelaarsakkoord.