skip to Main Content

Cao-akkoord Zorg van de Zaak 2022

Op 17 december hebben de LAD, De Unie en de werknemersvereniging van Zorg van de Zaak een onderhandelingsresultaat bereikt met Zorg van de Zaak over een nieuwe cao voor 2022. In het akkoord zijn onder andere afspraken gemaakt over een salarisverhoging van 2,2% en een eenmalige uitkering van € 200.

Afspraken in het kort

  • De cao loopt van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022.
  • Per 1 januari 2022 worden alle salarissen verhoogd met 2,2%.
  • Uiterlijk in januari 2022 ontvangen werknemers een eenmalige uitkering van € 200,- (parttimers naar rato).
  • Vanaf 1 januari 2022 ontvangen werknemers € 2,- per dag dat ze thuiswerken.
  • Werknemers krijgen jaarlijks een inzetbaarheidsbudget van € 500,- netto om hun vitaliteit en duurzame inzetbaarheid te bevorderen. Denk hierbij aan cursussen, sportlessen of -kleding, bezoek aan een sauna of een retraite. Parttimers krijgen budget naar rato van hun dienstverband.

Download het akkoord hier.

Ledenraadpleging

LAD-leden hebben uiteraard het laatste woord. Voordat de LAD de cao ondertekent, ontvangen leden die onder deze cao vallen, een ledenraadplegingsmailing. Deze wordt begin volgend jaar onder leden uitgezet.