skip to Main Content

Cao GGZ algemeen verbindend verklaard

 

De Cao GGZ 2019-2021 is algemeen verbindend verklaard door de minister van SZW. Dat betekent dat de cao-afspraken nu van toepassing zijn op alle werknemers in de ggz die onder de werkingssfeer van de cao vallen. De Cao GGZ loopt van 31 maart 2020 tot 1 december 2021.

Als een cao wordt afgesloten, dienen de cao-partijen doorgaans samen een verzoek in om deze algemeen verbindend te verklaren. Zo’n algemeenverbindendverklaring (avv) heeft als voordeel dat de afspraken van toepassing worden op alle werknemers in de betreffende sector die onder de werkingssfeer van de cao vallen; ook als ze werken bij een werkgever die niet is aangesloten bij de werkgeverspartij(en) – in dit geval GGZ Nederland. FBZ is groot voorstander van het aanvragen van een avv, omdat voor alle werknemers dan dezelfde arbeidsvoorwaarden gelden.

Bekijk voor meer informatie de publicatie in de Staatscourant.