skip to Main Content

Cao Jeugdzorg nu van toepassing op hele branche

De Cao Jeugdzorg is algemeen verbindend verklaard (AVV) door de minister van SZW. Dat betekent dat de cao-afspraken nu van toepassing zijn op alle werkgevers en werknemers in deze sector. Het besluit is op 2 maart in de Staatscourant gepubliceerd.

Zonder een AVV is de cao alleen van toepassing op een werkgever die bij werkgeversorganisatie Jeugdzorg Nederland is aangesloten. Dat kan leiden concurrentie op arbeidsvoorwaarden in de sector. Omdat cao-partijen dat graag willen voorkomen hebben ze de minister gevraagd de nieuwe cao te laten gelden voor de hele branche.

Wat betekent dit?

Door het besluit van de minister zijn de afspraken in de ge-avv’de cao nu van toepassing op alle werkgevers en daarmee ook alle werknemers in de hele branche. Hebben werkgevers en werk-nemers afspraken gemaakt die strijdig zijn met de ge-avv’de cao? Dan zijn die nietig. In plaats daarvan gelden de bepalingen uit de ge-avv’de cao.

Download de AVV Cao Jeugdzorg.