skip to Main Content

Cao-partijen VVT zetten alles op alles voor een nieuwe cao

 

LAD/FBZ en de andere bonden hebben met de werkgevers in de VVT afgesproken alles op alles te zetten om snel een cao af te sluiten. De omstandigheden waarin de afspraken moeten worden gemaakt zijn echter heel lastig.

De sector staat onder grote druk. Verzekeraars blijven structureel de zorg te laag vergoeden. Dat heeft tot gevolg dat de tarieven te laag zijn. Daardoor kunnen organisaties en professionals onvoldoende zorg leveren. Te weinig geld en te weinig mensen zijn er de reden van dat de kwaliteitsstandaarden onder druk staan. Dit bepaalt ook de mogelijkheid om goede arbeidsvoorwaarden af te kunnen spreken.

Toch willen wij een ultieme poging doen om tot een passend pakket van arbeidsvoorwaarden te komen. Met afspraken over loon, werkdruk en bereikbaarheid, vergoeding van kosten die samenhangen met de uitoefening van de functie en zeggenschap over de koers van de organisatie. Ook de uitwerking van afspraken uit het pensioenakkoord en naleving van de cao moeten daar deel van uitmaken.

Op 9 oktober 2019 gaan we met de werkgevers in gesprek om tot een passend en samenhangend pakket te komen.