skip to Main Content

Cao SBOH 2022-2023 een feit: ruime meerderheid stemt in

Afgelopen weken konden alle artsen in opleiding tot huisarts, specialist ouderengeneeskunde, arts verstandelijk gehandicapten en arts Maatschappij en Gezondheid hun stem uitbrengen over het onderhandelaarsakkoord dat de LAD en SBOH op 22 november sloten. Veel aios hebben van die mogelijkheid gebruik gemaakt en een zeer ruime meerderheid stemde in met de afspraken uit het akkoord. Daarmee is de nieuwe cao een feit. De nieuwe cao gaat met terugwerkende kracht in per 1 januari 2022 en loopt tot en met 31 december 2023.

Er zijn onder andere afspraken gemaakt over een salarisverhoging, de reiskostenvergoeding en de thuiswerkvergoeding. Specifiek voor de aios huisartsgeneeskunde zijn er afspraken gemaakt over salaris en pensioenpremieverdeling. Voor de aios Maatschappij en Gezondheid wordt de salarisgarantieregeling aangepast. De SBOH heeft bij de LAD aangegeven alles op alles te zetten om de afgesproken salarisverhoging nog deze maand in de administratie door te voeren.

Belangrijkste resultaten  

  • Aios krijgen een structurele salarisverhoging van 1,7% per 1 december 2022. Dit komt overeen met de verhoging van de beschikbaarheidsbijdrage die de SBOH ontvangt.
  • Daarnaast krijgen de aios in december een eenmalige uitkering van 1,7% over het verdiende salaris in de maanden januari tot en met november 2022.
  • Per 1 januari 2023 vindt een salarisverhoging van 6,02% plaats. Die bestaat uit een verhoging van de salarisschalen met structureel 3,77%, en een incidentele salarisverhoging van 2,25%. Voor deze incidentele verhoging wordt een deel van de loonruimte van 2024 naar voren gehaald, om tegemoet te komen aan de huidige inflatie en energieprijzen.
  • De reiskostenvergoeding wordt op 1 januari 2023 verhoogd naar het per die datum fiscaal vrijgestelde bedrag (van € 0,19 naar € 0,21 netto per kilometer).
  • Op 1 januari 2023 wordt een thuiswerkvergoeding ingevoerd op declaratiebasis.

Download hier het hele onderhandelaarsakkoord.
Cao-partijen gaan aan de slag met de uitwerking tot een definitieve cao-tekst. Deze zal binnenkort beschikbaar zijn.