skip to Main Content

Collectieve aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers in algemene ziekenhuizen

Voor alle werknemers in algemene ziekenhuizen en revalidatie-instellingen wordt een collectieve aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten. De verzekering voorziet in een aanvulling op de WIA-uitkering voor werknemers die na twee jaar (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt worden verklaard. Dit zijn de cao-partijen die aan tafel zitten bij de Cao Ziekenhuizen, waaronder FBZ, met elkaar overeengekomen.

Tijden de onderhandelingen voor de huidige Cao Ziekenhuizen was een aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering een van de bespreekpunten. Aanleiding om over zo’n verzekering te praten, was de coronapandemie, waardoor een aantal werknemers langdurig thuis kwamen te zitten en er als gevolg daarvan qua inkomen op achteruitgingen. In het onderhandelingsresultaat voor de Cao Ziekenhuizen 2023 – 2025 spraken de cao-partijen daarom af dat algemene ziekenhuizen en revalidatie-instellingen een collectieve WGA-hiaatverzekering zouden afsluiten voor hun werknemers, vergelijkbaar met de regeling die is afgesproken in de Cao VVT.  De afgelopen maanden hebben de cao-partijen overleg gevoerd over de uitvoering van deze afspraak.

Wat is met de verzekering geregeld?

Wie na twee jaar ziekte voor 35 tot 100 procent arbeidsongeschikt wordt verklaard, heeft mogelijk recht op een WIA-uitkering van het UWV (en mogelijk een aanvulling vanuit het pensioenfonds). Ondanks deze uitkering kan je inkomen flink dalen. De WGA-hiaatverzekering vult het loon aan tot ten minste 70 procent van je loon voor de eerste ziektedag. Als je nog gedeeltelijk werkt, kan dat zelf oplopen tot boven de 90 procent. De verzekering is bedoeld voor werknemers die al ziek zijn (sinds 1 maart 2020) en voor werknemers die in de toekomst mogelijk ziek worden. FBZ is blij dat het is gelukt om de WGA-hiaatverzekering collectief te regelen. Alle werknemers die onder de Cao Ziekenhuizen vallen, doen automatisch mee aan de verzekering (tenzij ze dit expliciet anders aangeven via een afstandsverklaring). FBZ is daar blij mee. “Doordat we dit collectief hebben afgesproken voor alle werknemers die onder de cao vallen, is het een heel betaalbare regeling geworden die werknemers veel zekerheid biedt als ze langdurig uitvallen door ziekte”, aldus cao-onderhandelaar Joyce Kuijpers.

Wie betaalt wat?

Als werknemer betaal je een gedeelte van de premie voor het geval je ziek wordt in de toekomst; werkgevers dragen premie af voor de zogeheten ‘inloop’ (voor werknemers die nu langer dan twee jaar ziek zijn). De verzekering is ondergebracht bij Loyalis. Robidus, een bedrijf dat werkgevers en verzekeraars adviseert op het gebied van sociale zekerheid, begeleidt het traject. Heb je vragen? Dan kun je terecht bij Robidus via caoziekenhuizen@robidus.nl.