skip to Main Content

Alle artsen hebben direct of indirect te maken met het coronavirus (COVID-19). De LAD volgt daarom het besluit van de KNMG. Dat betekent dat we alle bijeenkomsten en vergaderingen die we voor en met artsen organiseren, voorlopig via videoconferentie laten plaatsvinden of deze opschorten.

Artsen zijn essentieel voor de continuïteit van zorg. Juist in deze uitzonderlijke periode is het belangrijk dat zij op de been blijven. Omdat het belangrijk is om de zorgprofessionals en de kwetsbare patiënten te beschermen tegen verdere verspreiding van COVID-19 nemen we deze maatregel. Artsen lopen immers een verhoogd risico, omdat zij in contact staan met patiënten.|

Onze werkzaamheden gaan natuurlijk gewoon door, maar vanaf nu gaan we op een andere manier om met bijeenkomsten en vergaderingen. Alle bijeenkomsten en vergaderingen die de LAD zelf organiseert, worden vooralsnog via videoconferencing gehouden of geannuleerd.