skip to Main Content

Derde overleg Cao UMC leidt niet tot perspectief

De werknemersorganisaties (FBZ, FNV, CNV, NU’91 en LAD) hebben op vrijdag 15 januari met de NFU een derde overleg gehad over een nieuwe Cao UMC. Helaas nog niet met resultaat. De NFU heeft de voorstellen van de werknemersorganisaties om in deze ‘bijzondere’ tijd een verbetering van de arbeidsvoorwaarden te realiseren, vooralsnog verworpen. Er is volgens de NFU op dit moment geen ruimte voor een structurele algemene loonsverhoging in 2021. Pogingen om dit jaar nog tot uitwerking te komen op de dossiers pensioen en generatiebeleid worden daardoor ook lastig. De werknemersorganisaties en de NFU beraden zich op de ontstane situatie. Op 29 januari staat het volgende overleg gepland.