skip to Main Content

Dit doet COVID-19 met de mentale en fysieke gezondheid van artsen

Wat ‘doet’ COVID-19 met de gezondheid van artsen? Hoe zit het met de fysieke en emotionele belasting? Wat zijn de gevolgen voor hun weerbaarheid? En wat hebben ze nodig om gezond en veilig te kunnen (blijven) werken? Kort gezegd waren dat de vertrekpunten voor een onderzoek dat de LAD in mei 2020 heeft uitgezet onder leden. Een gezond en veilig werkklimaat is een van onze beleidsspeerpunten en is zeker tijdens een pandemie belangrijker dan ooit. Het onderzoeksrapport is nu te downloaden op onze website.

Aan het onderzoek hebben bijna 1.600 artsen meegedaan: van huisarts tot medisch specialist, van anios tot psychiater en van arts voor verstandelijk gehandicapten tot specialist ouderengeneeskunde. Dankzij hun input en suggesties weten we waaraan behoefte is (bijvoorbeeld als het gaat om psychosociale ondersteuning) en welke factoren van invloed zijn op de lichamelijke en geestelijke gezondheid van artsen. De belangrijkste vijf: onderling contact met collega’s, werkdruk, waardering, angst voor besmetting en leiderschap. LAD-voorzitter Suzanne Booij: “Het blijkt dat regulier contact met collega’s, bijvoorbeeld door te praten en reflecteren over dingen die niet goed liepen, ervoor zorgt dat artsen het langer volhouden. Datzelfde geldt voor een positieve waardering zoals van de leidinggevende en de directie. Omgekeerd zijn werkdruk en de angst om besmet te raken of anderen te besmetten belangrijke risicofactoren. En tot slot speelt leiderschap een rol: als artsen voldoende regie krijgen en betrokken worden bij belangrijke beslissingen, worden plannen veel breder ‘gedragen. Gevolg is dat ze op langere termijn emotioneel weerbaarder zijn.”

Download het complete onderzoeksrapport
Download de samenvatting