skip to Main Content

Geen enkele vooruitgang bij overleg nieuwe Cao Ziekenhuizen

De LAD/FBZ heeft samen met de andere vakbonden op 22 december voor de vierde keer overleg gevoerd met de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) over een nieuwe cao voor de 200.000 ziekenhuiswerknemers. Helaas zonder enkel resultaat; de voorstellen liggen nog steeds ver uiteen. De bonden hebben nu een gezamenlijk voorstel neergelegd waarover ze op 13 januari verder willen praten onder leiding van een externe, onafhankelijke voorzitter. De komende dagen beraden ze zich op wie die voorzitter moet worden.

De LAD/FBZ vindt het zeer teleurstellend dat de NVZ geen oog lijkt te hebben voor de hoge werkdruk, personeelstekorten en het ziekteverzuim in de ziekenhuizen. “De druk op ziekenhuiswerknemers is enorm. Juist in deze tijd moet je als werkgever oplossingen aanreiken en zorgen voor aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden”, aldus onderhandelaar Rob Koster. “Zeker na het resultaat dat we een dag eerder voor de umc’s hebben behaald (een salarisverhoging van 10% in 2023) hadden we meer verwacht. We hopen dat de NVZ ook tot dat inzicht komt en bereid is een gebaar te maken naar werknemers.”