skip to Main Content

Geen vliegende start cao-onderhandelingen GGZ

 

Tijdens de eerste onderhandelingen voor een nieuwe Cao GGZ op 23 mei hebben GGZ Nederland en de werknemersorganisaties (FNV Zorg & Welzijn, LAD/FBZ, NU’91 en CNV Zorg & Welzijn) hun voorstellen toegelicht. Het werd helaas geen vliegende start, omdat werkgevers een aantal verslechteringen hebben voorgesteld die haaks staan op de ambitie van de vier werknemersorganisaties.

De LAD/FBZ en de andere werknemersorganisaties hebben in hun gezamenlijke inzet aangegeven dat ze vol willen inzetten op aantrekkelijk werkgeverschap en behoud van werknemers. Zo willen we de flexibele inzet beperken en de vaste werknemers waarderen voor hun inzet. Wij realiseren ons namens 80.000 werknemers dat we ons sterk moeten maken op belonen, behoud van werknemers, professionaliteit en ontwikkeling.

Verslechteringen

We zijn geschrokken van een aantal verslechteringen die werkgevers willen. Zo stellen ze voor om zieke werknemers tijdens het eerste ziektejaar niet het volledige loon door te betalen. Dit is in feite een boete op ziek zijn, die uitgaat van wantrouwen.
Daarnaast willen werkgevers met ons praten over aanpassing van de vergoedingen zoals ORT en toeslagen. Verder komen werkgevers met het schrappen van een aantal beschermende maatregelen die nu als aanvulling op de Arbeidstijdenwet in de cao staan. Zoals de mogelijkheid van het draaien van een vroege dienst na een late dienst. Dit staat haaks op onze inzet, die is gericht op duurzame inzetbaarheid en de gezondheid van werknemers.
Werkgevers komen voor 20 juni met een inhoudelijk reactie op al onze voorstellen. We hopen dat we dan een goede slag kunnen maken naar een nieuwe Cao GGZ.