skip to Main Content

Generatieregeling UMCG

 

In het UMCG is met twee werknemersorganisaties (FNV en CNV) een akkoord bereikt over een generatieregeling. AC/FBZ (die onder andere aios, SEH-artsen, klinisch chemici, klinisch fysici en technisch geneeskundigen vertegenwoordigt) en CMHF (die medisch specialisten vertegenwoordigt) hebben hun handtekening niet gezet, omdat de regeling op een aantal punten niet past binnen het Kader Generatiebeleid dat de cao-partijen afgelopen voorjaar overeenkwamen.

In maart dit jaar kwamen AC/FBZ, FNV, CMHF en CNV via het LOAZ (Landelijk Overleg Academische Ziekenhuizen) een landelijk kader overeen met de NFU over generatiebeleid. Met dit kader kunnen alle umc’s aan de slag om het generatiebeleid in hun umc verder vorm te geven. In het UMCG is dat nu gebeurd.

AC/FBZ en CHMF hebben hier echter niet voor getekend, omdat voor bepaalde salarisgroepen minder loon wordt doorbetaald als een werknemer gebruikmaakt van de generatieregeling dan in het landelijk kader is afgesproken.

Hoewel AC/FBZ en CMHF niet hebben getekend, kunnen werknemers die lid zijn van een vereniging die is aangesloten bij AC/FBZ of CMHF natuurlijk wel van de afspraken uit de regeling gebruikmaken, mits ze voldoen aan de voorwaarden en over deelname afspraken maken met hun leidinggevende.