skip to Main Content

Gezocht: artsen die willen meepraten over de koers en strategie van de LAD

De LAD-ledenraad brainstormt vier keer per jaar over de koers en strategie van de vereniging, zo zijn we er zeker van dat onze (langetermijn)doelstellingen aansluiten op uw behoefte. In de ledenraad van de LAD zijn twee zetels vacant. Lijkt het u interessant om via de ledenraad samen met andere artsen mee te praten én beslissen over de koers van de LAD? En valt u onder een van de clusters waar een zetel vacant is? Meld u zich dan uiterlijk op vrijdag 2 mei aan!

Vacatures

De ledenraad kent zeven clusters, we zoeken op dit moment ledenraadsleden voor de volgende twee clusters:
Cluster 2 (3 zetels): huisartsen, AVG’s en specialisten ouderengeneeskunde werkzaam in de eerste lijn, VVT en gehandicaptenzorg. De andere twee zetels worden vervuld door Danielle Peet (AVG) en Indrah op den Kelder (specialist ouderengeneeskunde).
Cluster 3 (3 zetels): bedrijfsartsen, verzekeringsartsen, artsen M+G (inclusief jeugdartsen), overige sociaal geneeskundigen en artsen werkzaam in het sociaal domein. De andere twee zetels worden vervuld door Marthein Gaasbeek Janzen (Arts M+G) en Ellen de Gauw (Jeugdarts).

Over de ledenraad

De LAD vertegenwoordigt veel verschillende artsengroepen, waaronder huisartsen, medisch specialisten, artsen Maatschappij + Gezondheid, en aios. Om te zorgen dat we voor al die verschillende leden van toegevoegde waarde blijven, hebben we in 2015 een ledenraad ingesteld. Met onze ledenraadsleden praten en brainstormen we vier keer per jaar over onze koers en strategie, zodat we er zeker van zijn dat onze (langetermijn)doelstellingen aansluiten op uw behoefte. Een ledenraadslid wordt gekozen voor een periode van vier jaar en is eenmaal herkiesbaar.

Interesse?

Heeft u interesse? Laat ons dat dan uiterlijk 2 mei weten. Dat kan door het invullen van het aanmeldformulier (aanmeldformulier cluster 2 / aanmeldformulier cluster 3). Als zich meerdere kandidaten per cluster melden, zullen we verkiezingen houden.

Wilt u weten wat de verantwoordelijkheden van ledenraadsleden precies inhouden en welke ‘eisen’ worden gesteld en wanneer de vergaderingen plaatsvinden? Download dan de toelichting. Bekijk op onze website ook een overzicht van de samenstelling van de ledenraad.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de LAD via 088 – 13 44 100 of via ons secretariaat via n.starink@lad.nl.