skip to Main Content

Groei artsenpopulatie door stijging afgestudeerde geneeskundestudenten

De afgelopen tien jaar is het aantal artsen per 100.000 inwoners in ons land gestegen van 3,4 naar 3,9. Dit blijkt uit het tweejaarlijks onderzoek van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (afgekort: OESO).

Elke twee jaar neemt OESO de gezondheidszorg in 38 Europese landen onder de loep en doet dit aan de hand van verschillende factoren. Een ervan is dus de verhouding dokters en inwoners. In alle OESO-landen nam het aantal artsen sneller toe dan de omvang van de bevolking. Zo steeg het aantal artsen gemiddeld per duizend inwoners van 3,2 in 2011 naar 3,7 in 2021.

Stijging afgestudeerden

Deze toename komt onder meer door een stijging in het aantal afgestudeerde geneeskundestudenten. In Nederland was die stijging bijna 100 procent in twintig jaar. Daarmee stond de teller in 2021 op 15,5 afgestudeerden per 100.000 inwoners. Dat is boven het Europese gemiddelde van 14.