skip to Main Content

Het Grote Zorgdebat gemist? Kijk het terug

De zorg is een van de belangrijkste thema’s bij de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart a.s. De pandemie maakt extra duidelijk dat veranderingen nodig zijn. Wat willen de politieke partijen de komende jaren veranderen? Tijdens Het Grote Zorgdebat op 8 maart debatteerden kandidaat-Kamerleden over wat zij nodig vinden voor de toekomst van de zorg.

In vier rondes gingen ze in op de volgende stellingen:

  • Preventie: 10% uit het totale zorgbudget moet naar preventie
  • Digitale zorg: patiënten moeten altijd en overal bij elke zorgverlener de keuze hebben voor digitale zorg
  • Overheidsregie: om de zorg en maatschappelijke ondersteuning te verbeteren moet er strakke regie komen uit Den Haag
  • Arbeidsmarkt: de grens van het maximaal aantal mensen dat in de zorg kan werken is bereikt

U kunt Het Grote Zorgdebat (start bij 30 minuten) in zijn geheel hieronder terugkijken. Bekijk ook de nabeschouwing via www.skipr.nl/zorgdebat.

“Geef de professional de ruimte”

Tijdens het debat over de arbeidsmarkt waren politici het erover eens dat de bureaucratie omlaag moet, zodat zorgprofessionals meer tijd overhouden voor daadwerkelijke zorgverlening en ze hun werk met plezier en passie kunnen doen. Ook het belang van autonomie en (mede)zeggenschap werd onderstreept. De werknemers moeten serieus genomen worden als we ze willen behouden voor de zorg. De (meeste) partijen waren voorstander van een betere waardering.

LAD-verkiezingsblog: “Zet zorgprofessionals aan het roer”

In de aanloop naar het debat deelden de organiserende partijen op skipr hun visie over wat nodig is voor de toekomst van de zorg. De LAD roept het kabinet op artsen en andere zorgprofessionals meer zeggenschap te bieden over hun eigen werk. “Belast ze niet met onnodige regels, maar vertrouw op hun oordeel. En zorg dat ze in hun instelling aan het roer staan”, aldus LAD-voorzitter Suzanne Booij. Bekijk onze verkiezingsblog op skipr.

Het Grote Zorgdebat 2021 is georganiseerd door: