skip to Main Content

Nieuw LAD-magazine in teken van houdbaarheid zorgstelsel

De komende jaren verdubbelt de zorgvraag terwijl de schaarste op de arbeidsmarkt toeneemt. Hoe bieden we die uitdaging het hoofd, zodat zorgprofessionals ook in de toekomst goede zorg kunnen blijven leveren? Die vraag staat centraal in het nieuwe LAD-magazine, dat onder meer een interview bevat met zorginnovatiestrateeg Lucien Engelen en KNO-arts Froukje Verdam.

Volgens Lucien Engelen, onder andere verbonden aan het Laurentius Ziekenhuis, zijn de verdubbeling van de zorgvraag, de schaarste op de arbeidsmarkt en het gebrek aan geld de grootste uitdagingen in de zorg, maar er is er nog één. “We zien wel de urgentie zien van de problemen, maar anticiperen er niet op”, zegt hij in het nieuwe LAD-magazine. “Ik vergelijk het wel eens met het klimaatprobleem. We weten dat er iets moet gebeuren, maar de daadkracht ontbreekt om er ook naar te handelen. Ik ben bang dat de situatie waarin we ons bevonden tijdens de piek van de coronapandemie in de toekomst wel eens de nieuwe standaard kan worden.”

Hoe kan technologie ondersteunen?

Innovatie kan volgens Engelen een belangrijke rol spelen om de zorg te ontlasten. “Waar het om gaat is dat we uitzoeken hoe technologie de zorgprofessional kan ondersteunen en het werkplezier kan terugbrengen. Tot nu toe hebben we gezien dat automatiseringsprocessen vaak tot een hogere administratielast leiden. Dat moet echt anders.”

Geen hamster in het rad

Naast Engelen geeft ook KNO-arts Froukje Verdam in dit nummer haar visie, maar dan vanuit een andere invalshoek: die van de cultuur. Nu de zorgvraag de komende jaren toeneemt, wordt het volgens haar steeds belangrijker dat artsen een voorbeeldrol innemen. “We rennen vaak door ‘omdat het zo hoort’, maar je hoeft je als arts geen hamster in een rad te voelen. Ik ben ervan overtuigd dat we de autonomie kunnen herpakken. In het grotere geheel geldt: ben je regisseur of toeschouwer? Artsen zijn kritisch en weten heel goed wat er in deze tijd niet (meer) lukt. We moeten dat niet alleen aankaarten, maar ook opstaan en initiatief nemen.”

En verder …

In het nieuwe magazine wordt verder (onder andere) ingegaan op de kansen van Artificial Intelligence (AI), de wensenlijst van de LAD voor een nieuw kabinet en het project Gezond en veilig werken. Nieuwsgierig? Lees dan het gehele nummer.