skip to Main Content

Indrah op den Kelder-Verstraten verkozen tot ledenraadslid LAD


Specialist ouderengeneeskunde Indrah op den Kelder-Verstraten is met een meerderheid van de stemmen verkozen tot ledenraadslid in cluster 2 (huisartsen, avg’s en so’s). Voor deze zetel hadden zich meerdere kandidaten aangemeld, en dus zijn er verkiezingen gehouden.

Indrah op den Kelder-Verstraten is specialist ouderengeneeskunde bij Amstelring. “Vanwege mijn interesse in vakoverstijgende activiteiten heb ik de afgelopen jaren als aios deel uitgemaakt van de LAD-ledenraad in cluster 5 (artsen in opleiding). Het geeft mij voldoening om mij in te zetten voor deze organisatie die als missie heeft om de arbeidsomstandigheden voor medici van alle achtergronden te ondersteunen en waar nodig te verbeteren. Dit wil ik graag, nu als jonge specialist ouderengeneeskunde, blijven doen. Ik verwacht om vanuit mijn kennis en ervaring in de ouderenzorg en de eerste lijn hieraan een relevante bijdrage te kunnen leveren. Ik kijk ernaar uit om me hiervoor de komende vier jaar in de ledenraad in te zetten.”

Over de ledenraad

De LAD vertegenwoordigt veel verschillende artsengroepen, waaronder huisartsen, medisch specialisten, artsen Maatschappij + Gezondheid, specialisten ouderengeneeskunde aios. Om te zorgen dat we voor al die verschillende leden van toegevoegde waarde blijven, hebben we vijf jaar geleden een ledenraad ingesteld. De ledenraad kent zeven clusters. Met onze ledenraadsleden praten en brainstormen we vier keer per jaar over onze koers en strategie, zodat we er zeker van zijn dat onze (langetermijn)doelstellingen aansluiten op uw behoefte. Een ledenraadslid wordt gekozen voor een periode van vier jaar en is eenmaal herkiesbaar.
Op deze pagina staat meer over de samenstelling van de LAD-ledenraad.