skip to Main Content

Inhaalslag zorgsalarissen goed begin, maar koopkrachtbehoud is voor alle zorgprofessionals nodig

Onder druk van de Tweede Kamer is het kabinet bij de algemene politieke beschouwingen op 23 september eindelijk overstag gegaan: er wordt 675 miljoen vrijgemaakt voor salarisverbetering van middengroepen van zorgwerknemers. De LAD vindt dat een goede eerste stap, juist nu alle grote zorgcao’s op het punt staan vernieuwd te worden. Maar voor tenminste koopkrachtbehoud van álle medewerkers in de zorg en voor aanpak van de werkdruk is meer nodig.

Meer loonruimte is een goed begin voor noodzakelijke verbetering van de salarissen van zorgwerknemers. Het kabinet richt zich nu echter alleen op de middeninkomens, terwijl alle beroepsgroepen in de zorg hard nodig zijn om zorg te verlenen en alle werknemers tenminste moeten kunnen rekenen op behoud van koopkracht. Collectieve afspraken over de loonruimte worden aan de cao-tafels gemaakt. De LAD vindt dat het kabinet de verdeling van de extra middelen over moet laten aan cao-partijen, oftewel het overleg tussen werkgevers en werknemers.

Alle beroepsgroepen

Meer dan ooit tevoren moeten werkgevers ervoor zorgen dat de huidige werknemers in de zorgsector onder gezonde omstandigheden hun werk kunnen doen. De werkdruk is enorm en het ziekteverzuim is al twee decennia niet zo hoog geweest als nu. De toegang tot de zorg is al lang niet meer overal gegarandeerd. Het zijn de zorgprofessionals die de zorg draaiende houden. Investeren in alle huidige werknemers in de zorg die samen schouder aan schouder zorg verlenen is dus keihard nodig.