skip to Main Content

Intentie om inspraak psychiaters te regelen

 

De Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) en GGZ Nederland hebben een intentieverklaring getekend, met als doel de continuïteit van de 7×24 uurs ggz te waarborgen en het werkplezier in de ggz te vergroten. Ggz-instellingen gaan onder andere de inspraak van professionals op het beleid van de organisatie realiseren, bijvoorbeeld via een medische staf. De LAD zal dit voornemen agenderen tijdens de onderhandelingen voor een nieuwe Cao GGZ, en wil hierover concrete afspraken maken in de cao.

In maart brachten de NVvP en de LAD samen een rapport uit over de (arbeidsmarkt)problemen in de ggz. Daaruit bleek dat 30 procent van de psychiaters in loondienst in ggz-instellingen overweegt als zzp’er te gaan werken, uit onvrede over de werkdruk, administratielasten en het gebrek aan inspraak.
De intentieverklaring van de NVvP en GGZ Nederland sluit goed aan op de aanknopingspunten en aanbevelingen in het rapport. Zo hebben ze afgesproken dat ggz-instellingen de inspraak van professionals realiseren op de koers en strategie van de organisatie, de organisatie en inrichting van de zorg en werkprocessen, benodigde ondersteuning en werkdruk. De voortgang van deze afspraken wordt jaarlijks geëvalueerd.
De LAD is blij met deze afspraak. “We pleiten al langer voor meer inspraak van psychiaters, en zijn blij dat het belang daarvan eindelijk wordt gezien. Tijdens de cao-onderhandelingen, die op 23 mei starten, willen we afspraken over inspraak van psychiaters vastleggen in de cao, waardoor elke werkgever er aan gehouden is. Wat ons betreft komt er in iedere ggz-instelling een medische staf of een vergelijkbaar overlegorgaan, zodat psychiaters op reguliere basis aan tafel zitten met hun raad van bestuur en serieus worden betrokken bij beslissingen die ertoe doen”, aldus LAD-directeur Caroline van den Brekel. Lees de intentieverklaring van de NVvP en GGZ Nederland.

Op de politieke agenda

De resultaten van het onderzoek van de NVvP en LAD zijn ook in de politieke arena niet onopgemerkt gebleven. Tijdens een algemeen overleg in de Tweede Kamer op 24 april werd er regelmatig aan gerefereerd. Daarnaast stelde GroenLinks-Kamerlid Wim-Jan Renkema een aantal Kamervragen. In antwoord hierop gaf staatssecretaris Blokhuis aan het zorgelijk te vinden dat psychiaters in loondienst een gebrek aan ondersteuning en een hoge werkdruk ervaren. In zijn ogen zijn werkgevers verantwoordelijk voor het creëren van een aantrekkelijk werkklimaat. “Het onderhavige onderzoek biedt hiertoe een aantal aanknopingspunten, zoals invloed op de inhoud van het werk en op het beleid van de organisatie door werknemers, als ook een duidelijke afbakening van taken van de psychiater aansluitend op zijn of haar competenties en vaardigheden. Waar we kunnen zullen we werkgevers hierbij ondersteunen”, aldus Blokhuis. Bekijk ook de volledige lijst met antwoorden op de Kamervragen.